Öğr. Gör. Ali Özcanlı

Ders İçeriği

 

Ders Adı / Course TitleBilgisayar Uygulamaları
Ders Adı / Course TitleComputer Application
Ders Kodu / Course CodeEETE152
Tipi / TypeTam Zamanlı / Full Time
Yarıyıl / Semester 2016-2017 Bahar / Spring
Türü / CategoryBöl.Temel / Area Core
İş Yükü / Workload200 Saat / 200 Hours
DAU Kredi Değeri / EMU Credit(2,0,3) 3
Ön Koşullar / PrerequisiteEETE 101
Dil / LanguageTürkçe / Turkish
Seviye / Level  İkinci Yıl / Second Year
Öğretim Formatı / Teaching Format2 Saat Ders, 2 Saat Laboratuvar / 2 Hours Lecture, 2 Hours Laboratory
ECTS Değeri / ECTS Credit5
Ders Sitesi /  Course Webhttp://staff.emu.edu.tr/aliozcanli/eete152


Öğretim Elemanı / InstructorAli Özcanlı Ofis Tel / Office +90 392 630 2882
E-posta / E-mail ali.ozcanli@emu.edu.tr Ofis No /Office NoCT214


Ders İçeriği / Course Description

Turkish:

Bu dersin amacı eletronik devre çizim programını, devre simülasyonu ve devre analizini öğretmektir EETE101 dersine ilaveten elektrik elektronik alanında kullanılan uygulamanın bilgisayar üzerinde kullanılması.

 

English:

The aim of this course is to teach circuit simulation and circuit analysis. In addition to EETE101, computer application that used in the field of electrical and electronics are made on a computer.


Öğrenme Çıktıları / General Learning Outcomes

Turkish: Başarılı olarak geçen bu dersin sonunda öğrenciler aşağıdaki konuları öğrenir ve tanımlar:

 • Elektronik Devre Çizimi
 • Analog Devrelerle Çalışma
 • Sanal Ölçüm Aletleri Kullanımı
 • Analog Devre Elemanlarını Tanıma
 • Sayısal Devre Uygulamaları yapabilme

 

English: After successful completion of the course the students learns and apply the concepts below:

 • Electronic Circuit Drawing
 • Working with Analog Circuits
 • Use of Virtual Measurement Instruments
 • Analog Circuit Element Recognition
 • Digital Circuit Applications


Teaching Methodology / Classroom Procedures

Turkish:

Öğrencilerin bu derste aktif olması bekleniyor. Bu dersin öğretim metodolojisi derste anlatılanlara bağımlı olarak hoca denetiminde veya hoca olmadan uygulamalar yapılmaktadır. Her ders sonunda, dersteki bilgi ve becerilerini kullanarak

Lab uygulamaları ile çalışmaktadırlar.

Her öğrenci her hafta aşağıdakilerine uymak zorundadır:

 • İki saat sınıf dersi temel beceri ve gerekli teorik bilgileri öğrenmek için.
 • Üç saat lab saati ders sırasında verilen bilgi / bilgiyi uygulamak için.
 • Öğrenciler tüm sınıf ve lab saatlerine katılmak zorundadır.
 • Öğrencilerden sınavlara katılması, verilenleri okuması bekleniyor.

  Öğrenciler ders sitesinde olan her şeyden sorumludur. Tüm sınavlara zamanında katılmakla yükümlüdürler.

   

  English:

  The students are expected to be active learners in this course. The teaching methodology of this course is based on a lecture based discussion of concepts followed by supervised as well as unsupervised applications of these concepts in Lab.  At the end of every major topic discussion, the students will have to work on corresponding Lab assignments where they have to apply the knowledge and skills they learned in class.

  Every week the student has to follow the following :
 • Two hours of Lectures to learn the basic skills and theoretical information needed.
 • Three hours of supervised Lab applications to apply the information/knowledge given during the lectures
 • Students are required to attend all classes and all Lab sessions.
 • Students are expected to carry out the assigned readings, attend quizzes.

Students are responsible to know and use all the course material placed on the web (http://sct.emu.edu.tr/eet/eet152) and for timely attend to all quizzes.


Ders Materyalleri / Referanslar -Course Materials / Main References

Ders Kitabı / Text Book:

 • Ders Kitabı

  Ders Notları / Lecture Notes:
 • Ders ve Lab notlarının bulunduğu ders sitesi: / Lecture and Lab notes on web link : http://staff.emu.edu.tr/aliozcanli/eete152


Haftalık Ders Programı / Konu Özeti - Weekly Schedule / Summary of Topics
Hafta/Week 1 Elektronik Devre Çizim Programı / Description of Electronic Simulator
Hafta/Week 2 Analog Devrelerle Çalışmak / Work with Analog Circuit
Hafta/Week 3 Sanal Ölçüm Aletleri / Virtual Instruments
Hafta/Week 4-5 Analog Devre Elemanlarını Tanıma / Recognizing Analog Circuit Elements
Hafta /Week 6 Sanal Ölçüm Aletleri Kullanımı / Using Virtual Measuring Instruments
Hafta /Week 7-8 Ara Sınavlar / Midterm Examinations
Hafta /Week 9-10 Sayısal Devre Uygulamaları / Digital Circuit Application
Hafta /Week 11-12 Sayısal Toplama Çıkarma Devreleri / Digital Addition and Subtruction Circuit
Hafta /Week 13 Tekrar / Review
Hafta /Week 14-15 Dönem Sonu Sınavları / Final Examinations


Gereksinimler / Requirements

Turkish:

 • Her öğrencinin sadece bir tane telafi sınavı hakkı vardır. Sınava katılamayan bir öğrenci sınav tarihinden itibaren en geç 3 gün içerisinde ders hocasına rapor sunmakla yükümlüdür. Telafi sınavları tüm konuları kapsayacak şekilde Dönem sonu sınavlarından sonra olacaktır. Küçük sınavların telafisi yoktur.
 • Derslere düzenli katılamayan bir öğrenciye NG harf notu ile değerlendirilir.
 • Her öğrenci Lab derslerine gelmeden önce lab sorularının çıktılarını alıp laba katılabilecektir.

English:

 • Each student can have only one make-up exam. One who misses an exam should provide a medical report within 3 days after the missed exam. The make-up exam will be organized at the end of the term after the finals and will cover all the topics. No make-up exam will be given for the quizzes.
 • Students who do not pass the course and fail to attend the lectures regularly may be given NG grade.

The student will be provided at the beginning of each lab session the corresponding Lab Assignments in printed form at the start of each Lab Session


Değerlendirme Yöntemi / Method of Assessment
Değerlendirme ve Harf Notu / Evaluation and Grading Ödevler / Assignments Pratik Sınav / Practical Exam Lab/Lab Ara Sınav / Midterm Exam Dönem Sonu Sınavı / Final Exam
Yüzdelikler / Percentage 5 %20 %25 %20 %30 %


Değerlendirme Kriterleri / Grading Criteria :

Turkish:

Harf notları dönem sonunda hesaplanan ortalamalara gore belirlenir.  Ortalamalarının dağılımı Harf Notlarının değerlendirilmesinde önemli bir rol oynayacaktır.

English:

Letter grades will be decided upon after calculating the averages at the end of the semester. Distribution of the averages will play a significant role in the evaluation of the Letter Grades.