Öğr. Gör. Ali Özcanlı

Ders İçeriği

Ders Adı / Course TitleElektronik Atölye
Ders Adı / Course TitleElectronics Workshop
Ders Kodu / Course CodeEETE234
Tipi / TypeTam Zamanlı / Full Time
Yarıyıl / Semester 2016-2017 Bahar / Spring
Türü / CategoryBöl.Temel / Area Core
İş Yükü / Workload150 Saat / 150 Hours
DAU Kredi Değeri / EMU Credit(2,0,2) 3
Ön Koşullar / PrerequisiteEETE 132
Dil / LanguageTürkçe / Turkish
Seviye / Level  İkinci Yıl / Second  Year
Öğretim Formatı / Teaching Format2 Saat Ders, 2 Saat Laboratuvar / 2 Hours Lecture, 2 Hours Laboratory
ECTS Değeri / ECTS Credit2
Ders Sitesi /  Course Webhttp://staff.emu.edu.tr/aliozcanli/eete234
Öğretim Elemanı / InstructorAli Özcanlı   Ofis Tel / Office +90 392 630 2882
E-posta / E-mail ali.ozcanli@emu.edu.tr   Ofis No /Office NoCT214


Ders İçeriği / Course Description

Turkish:

Elektronik tasarım teknikleri, Elektronik devre çizim programları kullanarak devre çizimi ve baskılı devre hazırlanması. Bölüm derslerinde öğrenilen tüm konuların pratik uygulaması ve analizi.

 

English:

The aim of this course is to teach Electronic design techniques and circuit design and printed circuit design with computer. Analysis of all the issues and practical applications learned in department


Öğrenme Çıktıları / General Learning Outcomes

Turkish

Başarılı olarak geçen bu dersin sonunda öğrenciler aşağıdaki konuları öğrenir ve tanımlar:

 • SMD Elemanlarını tanıma
 • SMD Elemanları lehimleme ve sökme
 • Entegre lehimleme ve sökme
 • Çipset lehimleme ve sökme
 • Havya çeşitlerini tanıma
 • Lehimleme Teknikleri
 • Baskı devre hazırlama

English:

After successful completion of the course the students learns and apply the concepts below:

 • Describe SMD Electronics Parts
 • Elements SMD soldering and desoldering
 • Integrated soldering and desoldering
 • Chipset soldering and desoldering
 • Describe the types of soldering iron
 • Soldering Techniques
 • Prepare Printed Circuit Board


Teaching Methodology / Classroom Procedures

Turkish:

Öğrencilerin bu derste aktif olması bekleniyor. Bu dersin öğretim metodolojisi derste anlatılanlara bağımlı olarak hoca denetiminde veya hoca olmadan uygulamalar yapılmaktadır. Her ders sonunda, dersteki bilgi ve becerilerini kullanarak

Lab uygulamaları ile çalışmaktadırlar.

Her öğrenci her hafta aşağıdakilerine uymak zorundadır:

 • İki saat sınıf dersi temel beceri ve gerekli teorik bilgileri öğrenmek için.
 • İki saat lab saati ders sırasında verilen bilgi / bilgiyi uygulamak için.
 • Öğrenciler tüm sınıf ve lab saatlerine katılmak zorundadır.
 • Öğrencilerden sınavlara katılması, verilenleri okuması bekleniyor.

  Öğrenciler ders sitesinde olan her şeyden sorumludur. Tüm sınavlara zamanında katılmakla yükümlüdürler.

   

  English:

  The students are expected to be active learners in this course. The teaching methodology of this course is based on a lecture based discussion of concepts followed by supervised as well as unsupervised applications of these concepts in Lab.  At the end of every major topic discussion, the students will have to work on corresponding Lab assignments where they have to apply the knowledge and skills they learned in class.

  Every week the student has to follow the following :
 • Two hours of Lectures to learn the basic skills and theoretical information needed.
 • Two hours of supervised Lab applications to apply the information/knowledge given during the lectures
 • Students are required to attend all classes and all Lab sessions.
 • Students are expected to carry out the assigned readings, attend quizzes.

Students are responsible to know and use all the course material placed on the web (http://staff.emu.edu.tr/aliozcanli/eete234) and for timely attend to all quizzes.


Ders Materyalleri / Referanslar -Course Materials / Main References

Ders Kitabı / Text Book:

     Ders Kitabı

Ders Notları / Lecture Notes:

 • Ders kitabının bulunduğu ders sitesi: / Lecture and Lab notes on web link : http://staff.emu.edu.tr/aliozcanli/eete234


Haftalık Ders Programı / Konu Özeti - Weekly Schedule / Summary of Topics
Hafta/Week 1 SMD Elemanları / SMD Electronic part
Hafta/Week 2 Küçük Paket Yapılı Entegreler / Small Packed Integrators
Hafta/Week 3 Çipsetler / Chipset
Hafta/Week 4-5 Lehimlemede Kullanılan Malzemeler / Materials Used In Soldering
Hafta /Week 6 Havyalar / Soldering Irons
Hafta /Week 7-8 Ara Sınavlar / Midterm Examinations
Hafta /Week 9-10 Lehimleme / Soldering
Hafta /Week 11-12 Baskı Devre/ Printed Circuit Board
Hafta /Week 13 Tekrar / Review
Hafta /Week 14-15 Dönem Sonu Sınavları / Final Examinations


Gereksinimler / Requirements

Turkish:

 • Her öğrencinin sadece bir tane telafi sınavı hakkı vardır. Sınava katılamayan bir öğrenci sınav tarihinden itibaren en geç 3 gün içerisinde ders hocasına rapor sunmakla yükümlüdür. Telafi sınavları tüm konuları kapsayacak şekilde Dönem sonu sınavlarından sonra olacaktır. Küçük sınavların telafisi yoktur.
 • Derslere düzenli katılamayan bir öğrenciye NG harf notu ile değerlendirilir.
 • Her öğrenci Lab derslerine gelmeden önce lab sorularının çıktılarını alıp laba katılailecektir.

English:

 • Each student can have only one make-up exam. One who misses an exam should provide a medical report within 3 days after the missed exam. The make-up exam will be organized at the end of the term after the finals and will cover all the topics. No make-up exam will be given for the quizzes.
 • Students who do not pass the course and fail to attend the lectures regularly may be given NG grade.
 • The student will be provided at the beginning of each lab session the corresponding Lab Assignments in printed form at the start of each Lab Session


Değerlendirme Yöntemi / Method of Assessment
Değerlendirme ve Harf Notu / Evaluation and Grading Ödevler / Assignments Proje / Project Ara Sınav / Midterm Exam Dönem Sonu Sınavı / Final Exam
Yüzdelikler / Percentage 5 %45 %20 %30 %


Değerlendirme Kriterleri / Grading Criteria :

Turkish:

Harf notları dönem sonunda hesaplanan ortalamalara gore belirlenir.  Ortalamalarının dağılımı Harf Notlarının değerlendirilmesinde önemli bir rol oynayacaktır.

English:

Letter grades will be decided upon after calculating the averages at the end of the semester. Distribution of the averages will play a significant role in the evaluation of the Letter Grades.