Öğr. Gör. Güzide Atai

BDEM112- FİNANSAL MUHASEBE II

KURSUN AMACI

Tek düzen hesap planının tanıtılması. Varlık hesapları ve işleyişi. Dönen ve duran varlıklar, kaynak hesapları ve işleyişi, yabancı kaynaklar ve öz kaynaklar, gelir tablosu hesapları,   gelir ve gider hesaplarının işleyişi. Envanter işlemleri. Hesapların kapatılaması. Mizan, bilanço ve gelir tablosunun hazırlanması. KDV hesapları ve işleyişi.