Master

List of Supervised Master Degree Thesis

  1. MS. Std. Mohammad Ali Haji Hasan Khonsari, Buzz Prediction in Social Media via Random Forest Approach, Eastern Mediterranean University, Computer Engineering, Institute of Graduate Studies and Research, September 2018, Gazimağusa, North Cyprus.
  2. MS. Std. Hakan Kanmaz, Mobil Fetal Kalp Hizi Monitörizasyon Sistemi (Fkhms) Geliştirilmesi, Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Bilgisayar Mühendisliği Programı, İstanbul Aydın Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Master Thesis, July 2018, İstanbul, Turkey.
  3. MS. Std. Gökhan Taymaz, TRACKARTI: Akut Solunum Yolu Enfeksiyonu Geçiren Çocuk Hastalar İçin Mobil Sağlik Takip Sistemi, Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Bilgisayar Mühendisliği Programı, İstanbul Aydın Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Master Thesis, July 2018, İstanbul, Turkey.
  4. MS. Std. Basma Anber, Diagnosing Diabetic Retinopathy from Colored Fundus Images, Eastern Mediterranean University, Computer Engineering, Institute of Graduate Studies and Research, September 2017, Gazimağusa, North Cyprus.
  5. MS. Std. Mehmet Uğur Yüksel, Fetal Kalp Hızı Monitörizasyon Sistemi (FKHMS) ve Mobil Entegre Doppler (M-Doppler) Cihazının Geliştirilmesi, Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Bilgisayar Mühendisliği Programı, İstanbul Aydın Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Master Thesis, July 2017, İstanbul, Turkey.
  6. MS. Std. Mehmet Akif ÇİFÇİ, Hadoop ve Map Reduce Teknolojisi Aracılığıyla Gıda-Tabanlı Mobil Uygulamalar için bir Arama Hizmeti, Istanbul Aydın Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Bilgisayar Mühendisliği Programı, MASTER THESIS, 26 July 2016, İstanbul, Turkey.
  7. MS. Std. Özlem DEMİRAL, Otizmli Çocukların Eğitimiyle İlgili Bir Web Portalı Tasarımı, Istanbul Aydın Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Bilgisayar Mühendisliği Programı, MASTER THESIS, 26 July 2016, İstanbul, Turkey.
  8. MS. Std. Necati İnan-Yaygın Gelişimsel Bozukluğu Olan Çocuklara Yönelik Ontoloji Tabanlı Eğitsel Etkinlik Keşif Sistemi (Tezsiz Yüksek Lisans), Istanbul  Aydın Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Bilişim Destekli Öğretim Teknolojileri, MASTER WITHOUT THESIS, 28 June 2012, Istanbul , Turkey.
  9. MS.Std. Akın Eray ELVERİCİ-Anlamsal Web Yaklaşımı ile Asperger Sendromlu Çocuklara Yönelik Etmen Tabanlı Eğitsel Faaliyet Etkinlik Keşif Sistemi Ontoloji Bilgi Tabanı (Tezsiz Yüksek Lisans), Istanbul Aydın Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Bilişim Destekli Öğretim Teknolojileri, MASTER WITHOUT THESIS, 28 June 2012, Istanbul, Turkey.