BOTE112

BOTE112 - Ders Tanıtım Formu (2019-2020 Güz Dönemi) 

Bölüm - 8: Yeni İletişim Teknolojilerinin Eğitimde Kullanılması 

Bölüm  - 10 : Bilgisayar Destekli Öğretim İle İlgili Temel Kavramlar, Öğeleri, Kurumsal Temelleri ve Uygulama Yöntemleri 

 Bölüm - 11: Bilgisayar Destekli Öğretimde Kullanılan Yaygın Formatlar

 Bölüm - 12: Ders Yazılımlarının Tasarımı, Değerlendirme Yaklaşımları ve Seçimi

 Bölüm - 13: Uzaktan Eğitim Uygulamaları

Lab-1 Etkinliği: Blog Sayfası Oluşturma Etkinliği

Lab-2 Etkinliği: Edmodo Sayfası Oluşturma Etkinliği

Lab-3 Etkinliği: Kahoot ile Çevrimiçi Test (Quiz) Hazırlama Etkinliği

Lab-4 Etkinliği: Eğitsel Yazılım Değerlendirme Etkinliği

Lab-5 Etkinliği: Sanal Pano Oluşturma Etkinliği

Not: BOTE112 dersi ara sınavınızda sorumlu olduğunuz konular aşağıdaki gibidir.

  •      Bölüm-8: Yeni İletişim Teknolojilerinin Eğitimde Kullanılması
  •      Bölüm-10: Bilgisayar Destekli Öğretim ile İlgili Temel Kavramlar
  •      Bölüm-11: Bilgisayar Destekli Öğretimde Kullanılan Yaygın Kavramlar (İlk 36 Slayt) 

Lab-6 Etkinliği: Etkili Sunu Materyali Hazırlama

Proje Sunumu Değerlendirme Formu