Naciye Erol

ITEK 230 İleri Malzeme Bilgisi

 

Ders Tanımı

Yapı sektöründe kullanılan yapı malzemelerinin fiziksel, kimyasal ve teknolojik özelliklerini kavratarak, kullanım yerlerini ve yerine uygun malzeme seçim yöntemlerini kavratmaktır.


 

Öğrenme Çıktıları

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler:

  • Duvar bileşenleri, döşeme ve çatı kaplama malzemelerini öğrenirler
  • Isı, su ve ses yalıtım, yangın yalıtım malzemelerinin sınıflandırılmasını öğrenirler
  • Enerji verimli malzemeleri öğrenirler.
  • Geleneksel ve yeni üretilen malzemeleri öğrenirler.