Öğr. Gör. Ramadan İyikal

ITEK122 - Topografya I

Temel konuları, Basit ölçme araçları, Çelik şerit metre ile uzunluk ölçüsü, Prizmatik ölçü, Prizmatik ölçü uygulaması, Takeometre ve teodolit aletleri, Yatay açı ölçüsü, Yatay açı ölçüsü uygulaması, Düşey açı ölçüsü, Arazi parçalarını ölçme yöntemleri, Hata hesapları, Hata hesapları uygulamalar

Ders içeriğiDERS OUTLİNE ITEK122.doc

Ders notları
TOPOĞRAFYA I_.ppsx