BTEP200 - BTEP300 - Yaz Stajı

Staj, okulda edinilen mesleki bilgilerin dışında, öğrencinin eğitimini tamamlayıcı ve devamı niteliğinde olup, bir işletmede gerçekleştirilen çalışmadır. Stajın temel amaçları: işletmelerde pratik ve teknik yeni beceriler kazanmak, iş hayatını tanımak, diğer disiplinlerle ve idarecilerle etkin iletişim kurabilmeyi öğrenmektir. Staj bir iş deneyimidir ve iş hayatının inceliklerini ciddi sorumluluk almadan öğrenmek için kaçırılmaz bir fırsattır, aynı zamanda öğrencilere önlisans eğitimi aşamasında yurtiçi ve yurtdışı endüstri dünyasına açılış kapılarından biri olarak düşünülmelidir. Bu kapsamda ciddiye alınmalı.