BTEP302


Bitirme projesinin amacı;  Öğrencinin 2 yıl boyunca derslerde gördüğü konulardan bir veya birkaçı üzerinde veya farklı bir yeni konu üzerinde araştırma yapmasını sağlamak ve öğrencilerin öğrendikleri kuramsal ve pratik tüm bilgi ve becerilerini kullanarak mesleki bir konu üzerinde mezuniyet projesi hazırlamasıdır. Çalışma, konusu bölümce kabul edilen ve ilan edilen bir proje üzerinde, proje danışmanı öğretim üyesinin kontrolünde; sorumluluğu öğrencide olmak üzere yapılacak teorik ve pratik çalışmalarla kişisel katkıların (öğrencinin) yer aldığı çalışmaların belirli esaslar çerçevesinde yazılması ve sunumunu kapsar.