Öğr. Gör. Güzide Atai

BDEM212-DÖNEM SONU İŞLEMLERİ

KURSUN AMACI

Temel finansal raporların düzenlenmesini sağlamak amacıyla bir işletmede belli bir döneme ait muhasebe dışı ve muhasebe içi envanterin çıkartırılarak dönem sonu işlemlerinin incelenmesi ve dönem net kar veya zararının hesaplanması, banka uyuşması ile ilgili gerekli hesaplamaların  ve yevmiye kayıtlarının düzenlenmesini kapsamaktadır.