HKAD 217 - Coğrafi Bilgi Sistemleri

Ders Tanımı

Bu dersin amacı Coğrafi bilgi sistemlerinin haritacılık uygulamalarını yapmaktır.

Coğrafi bilgi sistemi kavramı, coğrafi bilgi sistemlerine konu olan veriler, veri tabanları, yazılımlar ile uygulamalar ve analizler.

Öğrenme Çıktıları

Dersi başarı ile tamamlamış öğrenciler:

  • CBS uygulamalarının önemini kavrar
  • CBS uygulamalarının yararlarını anlar
  • CBS yi oluşturan verileri hazırlamak
  • CBS yardımıyla proje oluşturma
  • Coğrafi verinin analizi yaparak sunum hazırlamak

***Please always following the announcement | Lütfen duyuru sayfamızı düzenli olarak takip ediniz***