Daha fazla bilgi için lütfen İngilizce sayfama bakınız.


Hover over the badge to see what it provides.
A. Övgün 1988 yılında Kıbrıs'ta doğdu. 2005 yılında Girne 19 Mayıs Türk Maarif Koleji'nden mezun oldu. 2010 yılında Fizik Lisans derecesini Türkiyenin en iyi ingilizce eğitim veren devlet araştırma üniversitelerinden İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE)'den bölüm ikincisi olarak aldı. Lisans eğitimi sırasında  Prof. Dr. Durmuş Ali Demir tarafından verilen yüksek lisans ve doktora derslerinden Genel Görelilik ile Kuantum Alan Teorisini alıp bu konulardaki merağını somut bilgiyle pekiştirdi.

 2010-2011 yılları arasında İngilteredeki South East Physics Network (SEPnet) den aldığı burs ile 1 sene Southampton üniversitesinde Astroparçacık fiziği ve Karanlık Madde üzerine araştırma yapıp yüksek lisans ve doktora dersleri aldı.

2011 Eylül ayında memleketi Kuzey Kıbrısa geri dönüp Southampton Üniversitesinden aldığı dersleri (Genel Görelilik, Kozmoloji, Kuantum Alan Teorisi 1 ve Standard model) de saydırıp Kıbrıslı ünlü fizikçi Prof. Dr. Mustafa Halilsoy'un danışmanlığında Fizik yüksek lisans derecesini 2013 şubat ayında Doğu Akdeniz Üniversitesinde (DAÜ) ve  2016 Haziran ayında ise doktorasını 20 makale yayınlayarak tamamladı. 1.5 Yüksek lisans ve 3.5 doktora eğitimi süresince tam zamanlı araştırma görevlisi olarak DAÜde çalıştı. 

Doktora sonrası, DAÜ'de bir yıl boyunca yarı zamanlı doktoralı Fizik öğretim üyesi olarak çalıştı. 

 Şili devletinin Bilimsel ve Teknolojik Kalkınma için Ulusal Fonuna yazdığı doktora sonrası 3 senelik projesi kabul alması ile birlikte (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso) PUCV’ye doktora sonrası (post-doc) araştırma çalışmaları yapmak için gitti. Post-doc süresince dünyanın en saygın kuruluşlarından olan İsviçre’deki CERN Teorik Fizik Bölümü’ne, Kanada’daki Waterloo Üniversitesi ve Perimeter Teorik Fizik Enstitüsü (Robert Mann), Amerika Birleşik Devletleri’ndeki California Devlet Üniversitesi Fresno (Douglas Singleton) ve Stanford Üniversitesi ( Leonard Susskind)'in misafir araştırmacısı olarak katılma fırsatı buldu ve dünyanın en ünlü fizikçileriyle çalışma fırsatı yakaladı. En son olarak da Princeton İleri Araştırmalar Enstitüsü’deki  Teorik Fizikte Beklentiler 2018: Kubitlerden Uzayzamana adlı yaz okuluna kabul alıp katıldı.

Amerikan Fizik Derneği (APS), Kanadalı Fizikçiler Birliği (CAP), Avrupa Fizik Derneği (EPS), Matematiksel ve Teorik Fizikte Güney Avrupa Ağı (SEENET-MTP), Türk Astronomi Derneği (TAD) ve Amerikan Matematik Derneği (AMS) üyesidir ve Bumblebee İleri Araştırma Enstitüsü'nün kurucularından biridir.

Çalışma konuları:  Genel görelilik, Kozmoloji, Astroparçacık fiziği, Karadelikler, Solucan delikleri, Karadeliklerin termodinamiği, Hawking ışıması, Enflasyon, Kütleçekimsel mercekleme, Modifiye yerçekimi teorileri, ve AdS / CFT.


Tüm Haberleri Göster