Educational Service for Community

(6-11 March 2012). A professional development program for primary school teachers on  İlkokulda öğretimin geliştirilmesi [How to improve instruction in primary schools]. Bakü, Azerbaycan.

(31 January 2012). A seminar for teachers on Dünya'da ve Türkiye'de yükseköğretim: Değişmeler, gelişmeler ve Türkiye'nin yeri. [Higher education in the world and in Turkey: Changes, improvements and Turkey's situation]. Doğu Akdeniz Üniversitesi, Gazimağusa, Kuzey Kıbrıs.

(4 November 2011). A seminar for teachers on Temel ilkeleriyle öğrenci merkezli öğretim [Basic principles of student – centered instruction]. Doğu Akdeniz Doğa Koleji, Gazimağusa, Kuzey Kıbrıs.

(21 October 2011). A seminar for Azebaijani headmasters on Öğretmenlerin sürekli mesleki gelişimi: Kapsam, modeller, etkinlikler [Continuous professional development of teacher: Scope, models and activities]. Doğu Akdeniz Üniversitesi, Gazimağusa, Kuzey Kıbrıs.

(27 September 2011). A seminar for senior executives on Okullarda öğretimin denetlenmesi ve geliştirilmesi [Supervising and improving instruction in schools]. Atatürk Kültür Merkezi, Lefkoşa.

(February 2007).  A series of seminars for teachers on İşbirlikli öğrenme yaklaşımı  [Cooperating learning]. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Lefkoşa ve Gazimağusa Kuzey Kıbrıs.

(26 December 2006). A talk at the panel discussion on Öğretmen yetiştirme: Geleceğin öğretmenleri [Teacher training: Teachers of the future]. Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Gazimağusa, Kuzey Kıbrıs.

(23 February 2006). A seminar for faculty on An effective approach to instruction : Active learning. Doğu Akdeniz Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu, Gazimağusa, Kuzey Kıbrıs. 

(December 2005). A series of seminars for teachers on Öğrenci merkezli öğretim [Student-centered instruction]. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Lefkoşa ve Gazimağusa, Kuzey Kıbrıs. 

(29 April 2005). A lecture on Learning to learn and  teaching to learn. Doğu Akdeniz Üniversitesi, Gazimağusa, Kuzey Kıbrıs.

(23 March 2005). A lecture on Öğrenmeyi öğrenme ve  öğrenmeyi öğretme [Learning to learn and teaching to learn]. Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya.

(14 October 2004). A lecture on Öğrenmeyi öğretme [Teaching to learn]. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eskişehir.

(11 December 2003). A lecture on Öğrenmeyi öğrenme [Learning to learn]. Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi, Eskişehir

(18 November 2003). A lecture on Öğretmenlerin yeni görevi: Öğrenmeyi  öğretme [Teacher's new duty: Teaching how to learn]. MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ve Türkiye  Zeka Vakfı, Ankara.

(18 April 2003). A talk at the panel discussion on 21. yüzyılda öğretmen  eğitimi: Türkiye'de öğretmen  eğitiminin değerlendirilmesi [Teacher education in the 21st century: Evaluation of teacher education in Turkey]. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eskişehir.

(18 March-6 June 2003). An in-service training program for trainers of teachers on Etkili öğrenme  [Effective learning]. Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğü, Eskişehir.

(22 November 2002). A talk at the panel discussion on Geleceğin öğretmeni [Teacher of the future]. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Edirne.

(24 October 2001). A lecture on İlköğretim okulları  için ders kitabı hazırlama [Writing textbooks for primary schools]. Milli  Eğitim Müdürlüğü, Eskişehir.

(6  February 2001). A lecture on Sınıfta etkili öğretimin  temel koşulları [Basic requirements for effective teaching in the classroom]. Özel Dostlar İlköğretim Okulu, Kütahya.

(30 June 1997). A lecture on Çalışma alışkanlık ve tutumlarının geliştirilmesi [Developing study skills]. Özel Çağdaş Lisesi, Eskişehir.

(27 November 1996). A seminar on İşletmelerde insan  kaynaklarının geliştirilmesi [Developing human resources in companies]. Türkiye Lokomotif Sanayi A. Ş.  (TÜLOMSAŞ), Eskişehir.

(9 -16 December 1995). A seminar on Eğiticilerin eğitimi  [Training of trainers]. Toprak Kağıt Sanayi A. Ş. Kağıt Fabrikası, Bozüyük, Bilecik.

(19  November 1992). A lecture on Öğretim hizmetinin  niteliğinin artırılması        [Improving the quality of instruction]. Mehmet Gedik  Ortaokulu, Eskişehir.