Supervising

 Theses Supervised

Doctoral Theses

Alibaba-Erden, H. (2014). A proposed national framework for professional teaching standards in North Cyprus (Unpublished doctoral dissertation). Eastern Mediterranean University Institute of Graduate Studies and Research, Gazimağusa.

Onurkan-Aliusta, G. (2014). An examination of the implementation of student-centered learning (SCL) in high-schools in North Cyprus (Unpublished doctoral dissertation). Eastern Mediterranean University Institute of Graduate Studies and Research, Gazimağusa.

Sağ,  R. (2007). Öğretmen eğitiminde uygulama  öğretmenliği uygulamasının değerlendirilmesi [Evaluation of teaching practice in teacher education] (Unpublished doctoral dissertation).  Anadolu University Institute of Educational Sciences, Eskişehir.

Güven,  M. (2004). Öğrenme stilleri ile öğrenme  stratejileri arasındaki ilişki [Relationship between learning styles and learning strategies] (Unpublished doctoral dissertation). Anadolu University Institute of Educational Sciences, Eskişehir.

İmer,  G. (1997). Öğretmen adaylarının  bilgisayara ve bilgisayarı eğitimde kullanmaya yönelik nitelikleri [Qualifications of student-teachers about computers and computer use in education] (Unpublished doctoral dissertation). Anadolu University Institute of Social Sciences, Eskişehir.

Master Theses

Kasap, N. (2017). Kuzey Kıbrıs'taki ortaokul ve liselerde görev yapan matemetik öğretmenlerinin mesleki gelişim gereksinmeleri [Professional development needs of the mathematics teachers who teach in secondary schools in North Cyprus] (Unpublished master's thesis). Eastern Mediterranean University Institute of Graduate Studies and Research, Gazimağusa.

Alasya, M. (2011). High school students' learning styles in North Cyprus (Unpublished master's thesis). Eastern Mediterranean University Institute of Graduate Studies and Research, Gazimağusa.

Ağaçkoparan, Ç. (2008). High school students' sufficiency in self-regulated learning (Unpublished master's thesis). Eastern Mediterranean University Institute of Graduate Studies and Research, Gazimağusa.

Sever, Demet. (2006). İlköğretim okullarında fen bilgisi  öğretiminin etkililiği   [Effectiveness of the instruction of science in elementary schools] (Unpublished master's thesis). Anadolu University Institute of Educational Sciences, Eskişehir.

Sarıboğa, N. (2005). Türkiye'deki ve Hollanda'daki İngilizce öğretmenliği programlarının karşılaştırması (Unpublished master's thesis). Anadolu University Institute of Educational Sciences, Eskişehir.

Özdemir, Ö. (2004). Lise öğrencilerinin  kullandıkları öğrenme stratejileri [Learning strategies used by high school students] (Unpublished master's thesis). Anadolu University Institute of Educational Sciences, Eskişehir.

Demirkol, M. (2004). İlköğretim okullarında öğretmenlere yönelik okul-temelli hizmetiçi eğitim etkinliklerinin değerlendirmesi [Evaluation of school-based inservice training activities for teachers in elementary schools] (Unpublished master's thesis). Anadolu University Institute of Educational Sciences, Eskişehir.

Yıldırım, Z. (2002). Müfredat laboratuvar okullarında okul-veli, okul-üniversite ve okul-çevre işbirliği [School-parents, school-university and school-environment cooperation in curriculum laboratory schools] (Unpublished master's thesis). Anadolu University Institute of Educational Sciences, Eskişehir.

Özonay, İ. Z. (2002). Öğretmenlerin adaylık  eğitimi programının değerlendirmesi [Evaluation of probationary program for teachers] (Unpublished master's thesis). Anadolu University Institute of Educational Sciences, Eskişehir.

Balcı, V. (2002). Liselerde Türk dili ve  edebiyatı öğretiminin değerlendirmesi [Evaluation of the instruction of Turkish language and literature in high schools] (Unpublished master's thesis). Anadolu University Institute of Educational Sciences, Eskişehir.

Yalar, T. (2001). LiseSosyoloji dersi öğretim programının değerlendirmesi [Evaluation of the program of Sociology course in high schools] (Unpublished master's thesis). Anadolu University Institute of Educational Sciences, Eskişehir.

Güven, M. (1998). Özel kurumlarda insan kaynağının geliştirilmesine yönelik eğitim etkinlikleri ve sorunlar [Training activities and problems related to the development of human resources in private institutions] (Unpublished master's thesis). Anadolu University Institute of Social Sciences, Eskişehir.

Erişti, B. (1998). Üniversite öğrencilerinin öğretme - öğrenme sürecine katılım durumları [University students' involvement in teaching-learning process] (Unpublished master's thesis). Anadolu University Institute of Social Sciences, Eskişehir.

Aykaç, E. Ü. (1997). Türk üniversiteleri için Beden Eğitimi dersi program modeli [A model of physical education program for Turkish universities] (Unpublished master's thesis). Anadolu University Institute of Social Sciences, Eskişehir.

Otluca,  M. (1996). Demokratik eğitim ilkelerinin ilkokul programına yansıması [Reflection of democratic educational principles on elementary school curriculum] (Unpublished master's thesis). Anadolu University Institute of Social Sciences, Eskişehir.