Research Work

 Books / Book parts

(2011). Öğretmenlerin mesleki gelişimi [Professional development of teachers]. N. Osam & E. Arkın (Ed.), Eğitim fakültesi 10. yıl yazıları:Dil öğretimi, edebiyat, eğitim 2000-2010 (pp. 36-59).  Gazimağusa: Doğu Akdeniz Üniversitesi.

(2011). Bilgi işleme kuramı [Information processing theory]. G. Can (Ed.), Eğitim psikolojisi (pp. 205-228).  Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi.

(2008). Öğrenci merkezli öğretim [Student-centered instruction]. A. Hakan (Ed.), Öğretmenlik  meslek bilgisi alanındaki gelişmeler (pp. 21-40). Eskişehir: Anadolu  Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi. 

(2008). Öğrencilere öğrenmeyi öğretme [Teaching students how to learn]. A. Hakan (Ed.), Öğretmenlik meslek bilgisi alanındaki gelişmeler (pp.139-152). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi.

(2008). Öğretmenlerin mesleki gelişimi [Professional development of teachers]. A. Hakan (Ed.), Öğretmenlik meslek bilgisi alanındaki gelişmeler (pp.195-216).  Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi.

(2004). Öğretmenlerin yeni görevi: Öğrenmeyi öğretme [Teachers' new duty: Teaching how to learn]. N. Sandıkcı & P. Can (Ed.), Öğrenmeyi öğrenme etkinlikleri: Diyaloglar, sunumlar, atölyeler (pp. 196-203). Ankara: MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ve Türkiye Zeka Vakfı.

(2001). Bilgi işleme kuramı [Information processing theory]. G. Can (Ed.), Gelişim ve öğrenme (pp. 157-176).  Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi.

(1998). Öğrenmeyi öğretme [Teaching how to learn]. A. Hakan (Ed.), Eğitim  bilimlerinde yenilikler (pp. 147-164). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi.

(1998).  Teknolojik yoğunluklu eğitim yaklaşımı olarak uzaktan eğitim [Distance education as a technology-enhanced instructional approach]. B. Özer (Ed.), Çağdaş eğitimde yeni teknolojiler (pp. 119-138). Eskişehir:  Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi.

(with C. Bayrak & Z. Kaya). (1995). Arçelik A. Ş. Eskişehir Buzdolabı  İşletmesinde kapsam dışı personelin iş doyum düzeyi [Job satisfaction level of white-collar personnel at Arçelik Refrigerator Company]. Eskişehir: Arçelik A. Ş. Eskişehir Buzdolabı İşletmesi İnsan Kaynakları Birimi. (Replication)

(with C. Bayrak & Z. Kaya). (1995). Arçelik A. Ş. Servis İşletmesinde kapsam dışı personelin iş doyum düzeyi [Job satisfaction level of white-collar personnel at Arçelik Service Company].  Eskişehir: Arçelik A. Ş. Servis İşletmesi. (Replication)

(1993). Öğretmen adaylarının etkili öğrenme ve  ders çalışmadaki yeterliliği [Student-teachers' sufficiency in effective learning and study]. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi.

(1993). Öğretmen davranışlarının uzaktan eğitim yaklaşımıyla kazandırılması [Instruction of teaching behaviors via distance education]. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi.

 Editorial Books

(with H. Caner, S. Kuter & C. Perkan Zeki). (2012). Proceedings of the 3rd International Conference on Educational Sciences. Gazimağusa: Doğu Akdeniz Üniversitesi. 

(with H. Caner & H. Yaratan). (2009). Proceedings of International Conference on Educational Sciences ICES'08. Gazimağusa: Doğu Akdeniz Üniversitesi.

(1998). Çağdaş eğitimde yeni teknolojiler [New technologies in contemporary education]. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi.

(1991). Matematik öğretimi [Instruction of mathematics]. Eskişehir:  Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi.

(1991). Tarih öğretimi [Instruction of history]. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi.

(1991). Türk dili ve edebiyatı öğretimi [Instruction of Turkish language and literature]. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi.

(1987). Türkçe öğretimi [Instruction of Turkish]. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi.

(1987). Sosyal bilgiler öğretimi [Instruction of social sciences]. Ankara: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi.

(1987). Matematik öğretimi [Instruction of mathematics]. Ankara: Anadolu  Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi.

(1987). Fen bilgisi öğretimi [Instruction of science]. Ankara: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi.

(1987). Güzel sanatlar eğitimi [Instruction of fine arts]. Ankara:  Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi.

(1987). Beden eğitimi ve oyun öğretimi [Instruction of physical education and games]. Ankara: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi.

(1987). Din ve ahlak bilgisi öğretimi [Religous and moral education]. Ankara: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi.

(1987). İş eğitimi [Instruction of crafts]. Ankara: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi.

(1987). Birleştirilmiş sınıflarda öğretim [Instruction in multi-grade classes].  Ankara: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi.

 Articles

(with G. Onurkan Aliusta). (2017). Student-centred learning (SCL): roles changed? Teachers and Teaching, 23(4), 422-435. doi: 10.1080/13540602.2016.1205014.

(with G. Onurkan Aliusta & A. Kan). (2015). The implementation of student-centred instructional strategies in schools in North Cyprus. Eğitim ve Bilim, 40(181), 77-91. doi: 10.15390/EB.2015.2822.

(with G. Onurkan Aliusta). (2014). The barriers that hinder the use of student-centred learning in schools in North Cyprus. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 13(25), 1-21.

(with H. Alibaba Erden). (2013). Identifying professional teaching standards using rush model analysis: The case of Northern Cyprus.  Eğitim Araştırmaları – Eurasian Journal of Educational Research, 53, 175-196

(with G. Onurkan Aliusta). (2013). Using student-centred assessment methods in high-schools: Is it really possible? Eğitim Araştırmaları – Eurasian Journal of Educational Research, 53/A, 205-220.

(2005). Ortaöğretim öğretmenlerinin mesleki gelişime ilgisi [Turkish secondary school teachers' interest in professional development]. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 4(8),  209-219.

(2004). In-service training of teachers in Turkey at the beginning of the 2000s. Journal  of In-service Education. 30(1),  89-100.

(2002). İlköğretim ve ortaöğretim okullarının eğitim programlarında öğrenme stratejileri [Learning strategies in primary and secondary schools' curricula]. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 1(1), 17-32.

(1998). Türkiye'de insan kaynağı geliştirme uzmanlarının nitelikleri [Qualities of human resource development experts in Turkey]. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1-2), 1-14.

(1998). İnsan kaynağı geliştirme uzmanı yeterlikleri ölçeğinin geliştirilmesi [Developing a rating scale for the qualities of human resource development experts]. Eğitim ve Bilim, 22(107), 61-68.

(1997). Türkiye'de insan kaynağı geliştirme uzmanlarının alandaki yeterliliği [Adequacy of human resource development experts in the working area in Turkey]. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1-2) 17-31.

(with U. Demiray). (1997). Distance education for primary and secondaryteacher training in Turkey. Indian Journal of Distance Education, V, 57-64.

(1991). Inservice training of primary school teachers at a distance in Turkey. Indian Journal of Distance Education, IV, 80-81.

(1991). Uzaktan eğitim yaklaşımının öğretmen eğitiminde kullanılması [Use of distance education in teacher training]. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1-2), 73-88.

(1990). 1990'lı yılların başında Türkiye'de öğretmen yetiştirme: Sorunlar ve çözüm  önerileri [Teacher education at the beginning of 1990s in Turkey: Problems and suggestions for solution]. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 27-35.

(1990). Uzaktan eğitim sisteminin evrensel yapısı [Universal structure of distance education]. Kurgu: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İletişim Bilimleri Dergisi, 8, 569-594.

(1990). Öğretmenlerin uzaktan eğitim yaklaşımıyla sürekli eğitimi [Continuous education of teachers via distance education]. Eğitim ve Bilim, 76, 73-76.

(1990). Çeşitli ülkelerde uzaktan eğitim yaklaşımının öğretmen eğitiminde kullanılması [Using distance education in teacher education in various countries]. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1), 61-72.

(1989). Türkiye'de uzaktan eğitim: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin uygulamaları [Distance education in Turkey: Applications of Anadolu University Open Education Faculty]. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(2), 1-24.

(1983). Tevfik Fikret'in eğitim yöneticiliği [Tevfik Fikret: An educational manager]. Çağdaş Eleştiri, 8, 46-49.

 Papers

(with S. Kuter). (2014, May). Öğretmen adaylarının öğretim sürecini araştırma-temelli öğretimle incelemeleri [Examination of the teaching process through research-based instruction by student teachers]. Paper presented at the 3rd National Conference on Curriculum and Instruction, Gaziantep.  

(with G. Onurkan Aliusta). (2014, April). Teachers' opinions of the barriers that hinder the use of student-centred learning (SCL) in schools in North Cyprus. Paper presented at the 34th Conference of International Society for Teacher Education, Belek, Antalya.  

(2012, August). Teacher profile, teacher education and teacher professionalization in Turkey. Paper presented at the 37th Annual Conference of Association for Teacher Education in Europe / ATEE on Policies and Professionalism in Teacher Education, Eskişehir.

(with G. Onurkan Aliusta & M. Alasya). (2011, October). From teacher-centred teaching to student-centred learning: Is it really possible? Paper presented at the 1st International Conference on Curriculum and Instruction, Eskişehir.

(with G. Onurkan Aliusta). (2010, May). Öğrenci merkezli öğretim yaklaşımının İngilizce öğretiminde uygulanması: Öğretim görevlilerinin farkındalıkları, görüşleri ve karşılaşılan sorunlar [Implementing student – centred education in English language teaching: Teachers' awareness, opinions and limitations]. Paper presented  at the 1st National Conference on Curriculum and Instruction, Ayvalık, Çanakkale.

(with A. Elçi). (2008, June). Faculty members' professional development: Goals, activities, and support services. Paper presented at the 2nd International Conference on Educational Sciences, Gazimağusa, North Cyprus.

(2004, October). Turkish secondary school  teachers' interest in professional development. Paper presented at the 29th Annual Conference of Association for Teacher Education in Europe / ATEE, Agrigento, Italy.

(2004, July). Öğretmenlerin hizmetiçi eğitimi: Katılma durumları, beklentileri ve  engelleri [In-service training of teachers: Attendance, expectations and obstacles]. Paper presented at the 13th National Conference on Educational Sciences, Malatya.

(2003,  November). Öğretmenlerin yeni görevi: Öğrenmeyi öğretme [Teachers' new duty: Teaching how to learn].  Paper presented at the Conference on Learning to Learn Activities, Ankara.

(2002, August). In-service  training of teachers in Turkey: Chief events and attitudes of teachers. Paper presented at the 27th Annual Conference of Association for Teacher Education in Europe / ATEE, Warsaw, Poland.

(2002, May). Eğitim  programlarında gözardı edilen bir konu: Öğrenme stratejileri [An issue ignored in schools' curricula: Learning strategies]. Paper presented at the Symposium on Teaching and Learning in the 2000s, İstanbul.

(1997, September). İnsan kaynağı  geliştirme uzmanı yeterlikleri ölçeğinin geliştirilmesi [Developing a rating scale for the qualities of human resource development experts]. Paper presented at the 4th National Conference on Educational Sciences, Eskişehir.

(1996,  September). Türkiye'de insan kaynağı  geliştirme uzmanlarının nitelikleri [Qualities of human resource development experts in Turkey]. Paper presented at the 3rd National Conference on Educational Sciences, Bursa.

(1990, September). Uzaktan eğitim yaklaşımının öğretmen eğitiminde kullanılması [Using distance education in teacher training].  Paper presented at the 1st National Conference on Educational Sciences, Ankara.