Danışmanlık

 Yönetilen Tezler

Doktora Tezleri

Alibaba-Erden, H. (2014). A proposed national framework for professional teaching standards in North Cyprus [Kuzey Kıbrıs  öğretmenlik meslek standartlarına ilişkin ulusal çerçeve önerisi] (Yayımlanmamış doktora tezi). Doğu Akdeniz Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Gazimağusa.

Onurkan-Aliusta, G. (2014). An examination of the implementation of student-centered learning (SCL) in high-schools in North Cyprus [Kuzey Kıbrıs'taki liselerde öğrenci-merkezli öğrenme uygulamasının incelenmesi] (Yayımlanmamış doktora tezi). Doğu Akdeniz Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Gazimağusa.

Sağ,  R. (2007). Öğretmen eğitiminde uygulama  öğretmenliği uygulamasının değerlendirilmesi (Yayımlanmamış doktora tezi).  Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Güven,  M. (2004). Öğrenme stilleri ile öğrenme  stratejileri arasındaki ilişki (Yayımlanmamış doktora tezi). Anadolu  Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

İmer,  G. (1997). Öğretmen adaylarının  bilgisayara ve bilgisayarı eğitimde kullanmaya yönelik nitelikleri (Yayımlanmamış doktora tezi). Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.

Yüksek Lisans Tezleri

Kasap, N. (2017). Kuzey Kıbrıs'taki ortaokul ve liselerde görev yapan matemetik öğretmenlerinin mesleki gelişim gereksinmeleri (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Doğu Akdeniz Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Gazimağusa.

Alasya, M. (2011). High school students' learning styles in North Cyprus [Kuzey Kıbrıs'ta lise öğrencilerinin öğrenme stilleri] (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Doğu Akdeniz Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Gazimağusa.

Ağaçkoparan, Ç. (2008). High school students' sufficiency in self-regulated learning [Lise öğrencilerinin özyönetimli öğrenmedeki yeterliliği] (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Doğu Akdeniz Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Gazimağusa.

Sever, Demet. (2006). İlköğretim okullarında fen bilgisi  öğretiminin etkililiği  (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Sarıboğa, N. (2005). Türkiye'deki ve Hollanda'daki İngilizce öğretmenliği programlarının karşılaştırması (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Anadolu  Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Özdemir, Ö. (2004). Lise öğrencilerinin  kullandıkları öğrenme stratejileri (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi).  Anadolu  Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Demirkol, M. (2004). İlköğretim okullarında öğretmenlere yönelik okul-temelli hizmetiçi eğitim etkinliklerinin değerlendirmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi  Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Yıldırım, Z. (2002). Müfredat laboratuar okullarında okul-veli, okul-üniversite ve okul-çevre işbirliği (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri  Enstitüsü, Eskişehir.

Özonay, İ. Z. (2002). Öğretmenlerin adaylık  eğitimi programının değerlendirmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi).  Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Balcı, V. (2002). Liselerde Türk dili ve  edebiyatı öğretiminin değerlendirmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Yalar, T. (2001). Lise Sosyoloji dersi öğretim programının değerlendirmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Güven, M. (1998). Özel kurumlarda insan kaynağının geliştirilmesine yönelik eğitim etkinlikleri ve sorunlar (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi).  Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler  Enstitüsü, Eskişehir.

Erişti, B. (1998). Üniversite öğrencilerinin öğretme - öğrenme sürecine katılım durumları (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi).  Anadolu Üniversitesi Sosyal  Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.

Aykaç, E. Ü. (1997). Türk üniversiteleri için Beden Eğitimi dersi program modeli (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi).  Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.

Otluca,  M. (1996). Demokratik eğitim ilkelerinin ilkokul programına yansıması (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi).  Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.