Bilimsel Çalışmalar

 Kitaplar / Kitap Bölümleri

(2011).  Öğretmenlerin mesleki gelişimi. N. Osam ve E. Arkın (Ed.), Eğitim fakültesi 10. yıl yazıları:Dil öğretimi, edebiyat, eğitim 2000-2010 (ss. 36-59).  Gazimağusa: Doğu Akdeniz Üniversitesi.

(2011).  Bilgi işleme kuramı. G. Can (Ed.), Eğitim psikolojisi (ss. 205-228).  Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi.

(2008).  Öğrenci merkezli öğretim. A. Hakan (Ed.), Öğretmenlik  meslek bilgisi  alanındaki gelişmeler (ss. 21-40). Eskişehir: Anadolu  Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi.  

(2008).  Öğrencilere öğrenmeyi öğretme. A. Hakan (Ed.), Öğretmenlik meslek  bilgisi alanındaki gelişmeler (ss.139-152). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi,  Açıköğretim Fakültesi.  

(2008).  Öğretmenlerin mesleki gelişimi. A. Hakan (Ed.), Öğretmenlik meslek bilgisi alanındaki gelişmeler (ss.195-216).  Eskişehir: Anadolu Üniversitesi,  Açıköğretim Fakültesi.  

(2004).  Öğretmenlerin yeni görevi: Öğrenmeyi öğretme. N. Sandıkcı ve P. Can (Haz.), Öğrenmeyi öğrenme etkinlikleri: Diyaloglar, sunumlar, atölyeler (ss. 196-203). Ankara: MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ve Türkiye Zeka Vakfı.

(2001).  Bilgi işleme kuramı. G. Can (Ed.), Gelişim ve öğrenme (ss. 157-176).  Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi.

(1998).  Öğrenmeyi öğretme. A. Hakan (Ed.), Eğitim  bilimlerinde yenilikler (ss. 147-164). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi.

(1998).  Teknolojik yoğunluklu eğitim yaklaşımı olarak uzaktan eğitim. B. Özer (Ed.), Çağdaş eğitimde yeni teknolojiler (ss. 119-138). Eskişehir:  Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi.

(C. Bayrak ve Z. Kaya ile). (1995). Arçelik A. Ş. Eskişehir Buzdolabı  İşletmesinde kapsam dışı personelin iş doyum düzeyi. Eskişehir: Arçelik A.  Ş. Eskişehir Buzdolabı İşletmesi İnsan Kaynakları Yöneticiliği. (Çoğaltma)

(C. Bayrak ve Z. Kaya ile). (1995). Arçelik A. Ş. Servis İşletmesinde kapsam dışı personelin iş doyum düzeyi.  Eskişehir: Arçelik A. Ş. Servis İşletmesi. (Çoğaltma)

(1993). Öğretmen adaylarının etkili öğrenme ve  ders çalışmadaki yeterliliği. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi.

(1993). Öğretmen davranışlarının uzaktan eğitim yaklaşımıyla kazandırılmasıEskişehir: Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi.

 Editörlüğü Yapılan Kitaplar

(H. Caner, S. Kuter ve C. Perkan Zeki ile). (2012). Proceedings of the 3rd International Conference on Educational Sciences. Gazimağusa: Doğu Akdeniz Üniversitesi.

(H. Caner ve H. Yaratan ile). (2009). Proceedings of International Conference on Educational Sciences ICES'08. Gazimağusa: Doğu Akdeniz Üniversitesi.

(1998). Çağdaş eğitimde yeni teknolojiler. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi.

(1991). Matematik öğretimi. Eskişehir:  Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi.

(1991). Tarih öğretimi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi.

(1991). Türk dili ve edebiyatı öğretimi.  Eskişehir: Anadolu Üniversitesi  Açıköğretim Fakültesi.

(1987). Türkçe öğretimi. Eskişehir: Anadolu  Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi.

(1987). Sosyal bilgiler öğretimi. Ankara:  Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi.

(1987). Matematik öğretimi. Ankara: Anadolu  Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi.

(1987). Fen bilgisi öğretimi. Ankara: Anadolu  Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi.

(1987). Güzel sanatlar eğitimi. Ankara:  Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi.

(1987). Beden eğitimi ve oyun öğretimi.  Ankara: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi.

(1987). Din ve ahlak bilgisi öğretimi.  Ankara: Anadolu Üniversitesi  Açıköğretim Fakültesi.

(1987). İş eğitimi. Ankara: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi.

(1987). Birleştirilmiş sınıflarda öğretim.  Ankara: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi.

 Makaleler

(G. Onurkan Aliusta ile). (2017). Student-centred learning (SCL): roles changed? Teachers and Teaching, 23(4), 422-435. doi: 10.1080/13540602.2016.1205014.

(G. Onurkan Aliusta ve A. Kan ile). (2015). Öğrenci-merkezli öğretim stratejilerinin Kuzey Kıbrıs'taki okullarda uygulanması. Eğitim ve Bilim, 40(181), 77-91. DOI: 10.15390/EB.2015.2822.

(G. Onurkan Aliusta ile). (2014). The barriers that hinder the use of student-centred learning in schools in North Cyprus. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 13(25), 1-21.

(H. Alibaba Erden ile). (2013). Identifying professional teaching standards using rush model analysis: The case of Northern Cyprus.  Eğitim Araştırmaları – Eurasian Journal of Educational Research, 53, 175-196.

(G. Onurkan Aliusta ile). (2013). Using student-centred assessment methods in high-schools: Is it really possible? Eğitim Araştırmaları – Eurasian Journal of Educational Research, 53/A, 205-220.

(2005). Ortaöğretim öğretmenlerinin mesleki gelişime ilgisi. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 4(8),  209-219.

(2004).  In-service training of teachers in Turkey at the beginning of the 2000s [2000'li yılların başında Türkiye'de  öğretmenlerin hizmetiçi eğitimi]. Journal  of In-service Education. 30 (1),  89-100. 

(2002). İlköğretim ve ortaöğretim okullarının eğitim programlarında öğrenme stratejileri. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 1(1), 17-32. 

(1998). Türkiye'de insan kaynağı geliştirme uzmanlarının nitelikleri. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1-2), 1-14. 

(1998). İnsan kaynağı geliştirme uzmanı yeterlikleri ölçeğinin geliştirilmesi. Eğitim ve Bilim, 22(107), 61-68. 

(1997). Türkiye'de insan kaynağı geliştirme uzmanlarının alandaki yeterliliği. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1-2) 17-31. 

(U. Demiray ile). (1997). Distance education for primary and secondary teacher  training in Turkey [Türkiye'de ilköğretim  ve ortaöğretime öğretmen yetiştirmede uzaktan eğitim]. Indian Journal of Distance Education, V, 57-64. 

(1991).  Inservice training of primary school teachers at a distance in Turkey [Türkiye'de ilkokul öğretmenlerinin uzaktan  eğitim yoluyla hizmetiçi eğitimi]. Indian  Journal of Distance Education, IV, 80-81. 

(1991).  Uzaktan eğitim yaklaşımının öğretmen eğitiminde kullanılması. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,  4 (1-2), 73-88. 

(1990). 1990'lı yılların başında Türkiye'de öğretmen yetiştirme: Sorunlar ve çözüm  önerileri.  Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 27-35.

(1990).  Uzaktan eğitim sisteminin evrensel yapısı. Kurgu:  Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İletişim Bilimleri Dergisi, 8, 569-594.

(1990).  Öğretmenlerin uzaktan eğitim yaklaşımıyla sürekli eğitimi. Eğitim ve Bilim, 76, 73-76.

(1990).  Çeşitli ülkelerde uzaktan eğitim yaklaşımının öğretmen eğitiminde Kullanılması. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1), 61-72. 

(1989). Türkiye'de uzaktan eğitim: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin uygulamaları. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(2),  1-24.

(1983).  Tevfik Fikret'in eğitim yöneticiliği. Çağdaş Eleştiri, 8, 46-49. 

 Bildiriler

(S. Kuter ile). (2014, Mayıs). Öğretmen adaylarının öğretim sürecini araştırma-temelli öğretimle incelemeleri. Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesi ile Eğitim Programları ve Öğretim Derneği tarafından düzenlenen 3. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi'nde sunulan bildiri, Gaziantep.

(G. Onurkan Aliusta ile). (2014, Nisan). Teachers' opinions of the barriers that hinder the use of student-centred learning (SCL) in schools in North Cyprus. Uluslararası Öğretmen Eğitimi Derneği [International Society for Teacher Education] tarafından düzenlenen 34. Uluslararası Öğretmen Eğitimi Derneği Kongresi'nde sunulan bildiri, Belek, Antalya.               

(2012, Ağustos). Teacher profile, teacher education and teacher professionalization in Turkey. Avrupa Öğretmen Eğitimi Derneği [Association for Teacher Education in Europe / ATEE] ve  Anadolu Üniversitesi'nin işbirliği ile düzenlenen 37. Avrupa Öğretmen Eğitimi Derneği Yıllık Kongresi'nde çağrılı konuşmacı olarak sunulan bildiri, Eskişehir.  

(G. Onurkan Aliusta ve M. Alasya ile). (2011, Ekim). From Teacher-Centred Teaching to Student-Centred Learning: Is It Really Possible? Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi ile Eğitim Programları ve Öğretim Derneği tarafından düzenlenen 1. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresinde sunulan bildiri, Eskişehir.

(G. Onurkan Aliusta ile). (2010, Mayıs). Öğrenci merkezli öğretim yaklaşımının İngilizce öğretiminde uygulanması: Öğretim görevlilerinin farkındalıkları, görüşleri ve karşılaşılan sorunlar. Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi ile Eğitim Programları ve Öğretim Derneği tarafından düzenlenen 1. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresinde sunulan bildiri, Ayvalık, Çanakkale.

(A. Elçi ile). (2008, Haziran). Faculty members' professional development :Goals, activities, and support services. Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesince düzenlenen 2. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresinde sunulan bildiri, Gazimağusa, Kuzey Kıbrıs.

(2004, Aralık). Ortaöğretim öğretmenlerinin mesleki gelişime ilgisi. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca düzenlenen Ortaöğretimde Yeniden Yapılanma Sempozyumunda sunulan bildiri, Ankara.

(2004, Ekim). Turkish secondary school  teachers' interest in professional development. Avrupa Öğretmen Eğitimi Derneğinin  (ATEE) 29. Yıllık Kongresinde sunulan bildiri, Agrigento, İtalya.

(2004,  Temmuz). Öğretmenlerin hizmetiçi eğitimi: Katılma durumları, beklentileri ve  engelleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesince Düzenlenen XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayında sunulan bildiri, Malatya.

(2003,  Kasım). Öğretmenlerin yeni görevi: Öğrenmeyi öğretme. MEB Talim ve  Terbiye Kurulu Başkanlığı ve Türkiye Zeka Vakfı tarafından düzenlenen Öğrenmeyi  Öğrenme Etkinliklerinde sunulan bildiri, Ankara.

(2002, Ağustos). In-service  training of teachers in Turkey: Chief events and attitudes of teachers.  Avrupa Öğretmen Eğitimi Derneği’nin (ATEE) 27. Yıllık Kongresinde sunulan bildiri, Varşova, Polonya.

(2002, Mayıs). Eğitim  programlarında gözardı edilen bir konu: Öğrenme stratejileri. Marmara  Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesince düzenlenen 2000'li Yıllarda Öğrenme ve  Öğretme Sempozyumunda sunulan bildiri, İstanbul.

(1997, Eylül). İnsan kaynağı  geliştirme uzmanı yeterlikleri ölçeğinin geliştirilmesi. Anadolu  Üniversitesi Eğitim Fakültesi ile Eğitim Bilimleri Enstitüsünce düzenlenen IV.  Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresinde sunulan bildiri, Eskişehir.

(1996,  Eylül). Türkiye'de insan kaynağı  geliştirme uzmanlarının nitelikleri. Uludağ Üniversitesi Eğitim  Fakültesince düzenlenen III. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresinde sunulan  bildiri, Bursa.

(1990, Eylül). Uzaktan eğitim yaklaşımının öğretmen eğitiminde kullanılması. Ankara Üniversitesi Eğitim  Bilimleri Fakültesince düzenlenen I. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresinde  sunulan bildiri, Ankara.