Kişisel Bilgiler

 Kimlik Bilgileri

Adı Soyadı
Bekir Özer
Doğum yeri ve yılı
Yeşilova (Burdur), 1947
UyruğuT.C.
Medeni durumuEvli, iki çocuklu
İş adresi
Doğu Akdeniz Üniversitesi, 
Eğitim Fakültesi, 
Eğitim Bilimleri Bölümü, 
Gazimağusa, Kuzey Kıbrıs
E-posta adresibekir.ozer@emu.edu.tr
Telefon +90 392 630 4037 / 2430
Fax +90 392 630 4038
Bildiği yabancı dil İngilizce
Uzmanlık alanı Eğitim Programları ve Öğretim
Araştırma alanları Etkili öğrenme, 
Öğrenme stratejileri ve öğretimi, 
Öğretimin geliştirilmesi, 
Öğretmenlerin ve öğretim elemanlarının mesleki gelişimi

 Öğrenim Durumu

1989, Doktora Eğitim Programları ve Öğretim
Anadolu Üniversitesi
Sosyal Bilimleri Enstitüsü
1984, Yüksek Lisans Eğitim Programları ve Öğretim
Ankara Üniversitesi
Sosyal Bilimleri Enstitüsü
1981, Lisans Eğitim Programları ve Öğretim
Ankara Üniversitesi
Eğitim (Bilimleri) Fakültesi
Eğitim Programları ve Öğretim Bölümü
1969, Diploma Gazi Eğitim Enstitüsü
İngilizce Bölümü
1966, Ortaöğretim Burdur Lisesi
1963, İlköğretim Burdur Lisesi Ortaokul Bölümü ve Burdur Askeriye Köyü İlkokulu

Tezler 

Doktora Tezi (1989). Uzaktan eğitim yaklaşımıyla uygulanan eğitim önlisans programının öğretmenlik meslek bilgisini kazandırma yönünden etkililiği. Yayımlanmamış doktora tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
Yüksek Lisans Tezi (1984).Türk üniversiteleri için yabancı dil eğitim program modeli. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

 Çalışma Yaşamı

2014 - 2016 Rektör Yardımcısı
Doğu Akdeniz Üniversitesi
2012 - 2014 Bölüm Başkanı
Doğu Akdeniz Üniversitesi,
Eğitim Fakültesi,
Ortaöğretim Alanlar Eğitimi Bölümü
 2008 - 2011 Bölüm Başkanı,
Doğu Akdeniz Üniversitesi,
Eğitim Fakültesi,
Eğitim Bilimleri Bölümü
2005 - Sürüyor Öğretim Üyesi,
Doğu Akdeniz Üniversitesi
Eğitim Fakültesi,
Eğitim Bilimleri Bölümü
1999 - 2002 Bölüm Başkanı,
Anadolu Üniversitesi,
Eğitim Fakültesi,
Eğitim Bilimleri Bölümü
1998 - 2005 Prof., Eğitim Programları ve Öğretim, Anadolu Üniversitesi,
Eğitim Fakültesi,
Eğitim Bilimleri Bölümü
1995 - 2005 Anabilim Dalı Başkanı,
Anadolu Üniversitesi,
Eğitim Fakültesi,
Eğitim Bilimleri Bölümü,
Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı
1993 - 1996 Bölüm Başkanı
Anadolu Üniversitesi,
Eğitim Fakültesi,
Eğitim Bilimleri Bölümü
1992 - 1998 Doç. Dr., Program Geliştirme
Anadolu Üniversitesi,
Eğitim Fakültesi,
Anadolu Üniversitesi
1990 - 1992 Y. Doç. Dr., Eğitim Programları ve Öğretim
Anadolu Üniversitesi,
Eğitim Fakültesi, 
Eğitim Bilimleri Bölümü
1986 - 1990 Akademik Koordinatör , Editör
Anadolu Üniversitesi ,
AçıkÖğretim Fakültesi,
Eğitim Önlisans Programı
1981 - 1990 Öğr. Gr., Eğitim Programları ve Öğretim
Anadolu Üniversitesi,
Eğitim Fakültesi,
Eğitim Bilimleri Bölümü
1973 - 1981 İngilizce Okutmanı, İngilizce Bölümü Başkanı
Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi,
Yabancı Diller Enstitüsü
1969 – 1973 İngilizce Öğretmeni
Kütahya / Tavşanlı Atatürk Lisesi

 Yönetim Görevleri ve Öteki Etkinlikler

2014 - 2016Rektör Yardımcılığı
Doğu Akdeniz Üniversitesi
2012- 2014 Sürekli Eğitim Merkezi (DAÜ-SEM) Başkanlığı (V.)
Doğu Akdeniz Üniversitesi
 2012 - 2014 Bölüm Başkanlığı Doğu Akdeniz Üniversitesi,
Eğitim Fakültesi,
Ortaöğretim Alanlar Eğitimi Bölümü
2012 - 2016 Üniversite Senatosu Üyeliği
Doğu Akdeniz Üniversitesi
2011- 2012 Sürekli Eğitim Merkezi (DAÜ-SEM) Yönetim Kurulu Üyeliği
Doğu Akdeniz Üniversitesi
2008 - 2011 Bölüm  Başkanlığı
Doğu Akdeniz Üniversitesi,
Eğitim Fakültesi,
Eğitim Bilimleri Bölümü
2008 - Sürüyor Lisansüstü Eğitim Komitesi Başkanlığı   
Doğu Akdeniz Üniversitesi,
Eğitim Fakültesi,
Eğitim Bilimleri Bölümü
2008- 2011 Üniversite Senatosu Üyeliği
Doğu Akdeniz Üniversitesi
2006 - 2012 Araştırmalar Danışma Kurulu Üyeliği
Doğu Akdeniz Üniversitesi
2005 - 2014 Fakülte Kurulu Üyeliği
Doğu Akdeniz Üniversitesi,
Eğitim Fakültesi
2005
(13-24.6.2005)
Konuk Öğretim Üyeliği Köln Üniversitesi,
Eğitim Bilimleri Fakültesi (Almanya)
2002 – Sürüyor Editörlük Eğitim
Bilimleri ve Uygulama Dergisi
2001 – 2005 Çalışma  Grubu Üyeliği
Avrupa  Öğretmen Eğitimi Derneği (ATEE)
Öğretmenlerin Hizmetçi Eğitimi
Araştırma ve Geliştirme Merkezi (RDC 9)
1995 - 2005 Anabilim Dalı Başkanlığı
Anadolu  Üniversitesi,
Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü,
Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı
  1999 - 2002 Fakülte Yönetim  Kurulu Üyeliği
Anadolu Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
1999-2002
1993-1998
Fakülte Kurulu Üyeliği
Anadolu Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
1999 - 2002
1993 - 1996
Bölüm Başkanlığı
Anadolu Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü
1986 - 1990 Akademik Koordinatörlük
Anadolu Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi
Eğitim Önlisans Programı
1996 - 1996
(15.5.1996-31.8.1996)
Yarı-zamanlı  Yerel Danışmanlık
Milli Eğitim Vakfı Genel Müdürlüğü,
YÖK / Dünya  Bankası Milli Eğitimi
Geliştirme Projesi
1995 - 1996 Eğitim Programları ve Öğretim Teknolojisi
Paneli Üyeliği
Yükseköğretim Kurulu / Dünya Bankası
Milli Eğitimi Geliştirme Projesi
1995 - 1998 İl Milli Eğitim Danışma Kurulu Üyeliği
Eskişehir Valiliği 

 Üye Olunan Kuruluşlar

  • Eğitim Araştırmaları Derneği, Ankara 
  • Association for Teacher Education in Europe / ATEE  [Avrupa Öğretmen Eğitimi Derneği], Brüksel, Belçika 
  • Eğitim Bilimleri ve Uygulama Derneği, Ankara 
  • Eğitim Pogramları ve Öğretim Derneği, Ankara 

 Öğretimi Yapılan Dersler

Doktora Dersleri Instructional  Theory and Design
[Öğretim Kuramı ve  Tasarımı]
Studies in Curriculum Design and Instruction
[Program Tasarımı ve Öğretim Çalışmaları]
Yüksek Lisans Dersleri Theories of Learning and Instruction
[Öğrenme ve Öğretme  Kuramları]
Special Topics in Education [Eğitimde Özel  Konular]
Seminar in Curriculum and Instruction [Eğitim Programları ve Öğretim Semineri]
Etkili Öğrenme Teknikleri
Öğretimde Arayışlar ve Yeni Yönelimler
Eğitimde Program Geliştirme
Lisans Dersleri Instructional Design [Öğretim Tasarımı]
Etkili Öğrenme Teknikleri ve Öğretimi
Program Geliştirme ve Öğretim
Okul Deneyimi