Toplum Hizmetleri

(6-11 Mart 2012). İlkokulda öğretimin geliştirilmesi. Bakü ilkokul öğretmenlerine yönelik mesleki gelişim programı. Bakü, Azerbaycan.

(31 Ocak 2012). Dünya'da ve Türkiye'de yükseköğretim: Değişmeler, gelişmeler ve Türkiye'nin yeri. Fen Bilimleri Dersanesi öğretmenlerine yönelik seminer. Doğu Akdeniz Üniversitesi, Gazimağusa, Kuzey Kıbrıs.

(4 Kasım 2011). Temel ilkeleriyle öğrenci merkezli öğretim konulu öğretmenlere yönelik seminer. Doğu Akdeniz Doğa Koleji, Gazimağusa, Kuzey Kıbrıs.

(21 Ekim 2011). Öğretmenlerin sürekli mesleki gelişimi: Kapsam, modeller, etkinlikler. Azerbaycan Milli Eğitim Bakanlığı'nda görev yapan okul müdürlerine yönelik seminer, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Gazimağusa, Kuzey Kıbrıs.

(27 Eylül 2011). Okullarda öğretimin denetlenmesi ve geliştirilmesi konulu KKTC Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı üst düzey yöneticilerine yönelik seminer. Atatürk Kültür Merkezi, Lefkoşa.

(Şubat 2007).  İşbirlikli öğrenme yaklaşımı konulu öğretmenlere yönelik seminer dizisi. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Lefkoşa ve Gazimağusa Kuzey Kıbrıs.

(26 Aralık 2006). Öğretmen yetiştirme: Geleceğin öğretmenleri konulu panelde yapılan konuşma. Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Gazimağusa, Kuzey Kıbrıs.

(23 Şubat 2006). An effective approach to instruction :Active learning konulu öğretim elemanlarına yönelik seminer.Doğu Akdeniz Üniversitesi Turizim ve Otelcilik Yüksekokulu, Gazimağusa, Kuzey Kıbrıs. 

(Aralık 2005). Öğrenci merkezli öğretim. konulu öğretmenlere yönelik seminer dizisi. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Lefkoşa ve Gazimağusa Kuzey Kıbrıs. 

(29 Nisan 2005). Learning to learn and  teaching to learn [Öğrenmeyi öğrenme ve öğrenmeyi öğretme] konulu  konferans. Doğu Akdeniz Üniversitesi, Gazimağusa, Kuzey Kıbrıs.

(23 Mart 2005). Öğrenmeyi öğrenme ve  öğrenmeyi öğretme konulu konferans. Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya.

(14 Ekim 2004). Öğrenmeyi öğretme konulu  konferans. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eskişehir.

(11 Aralık 2003). Öğrenmeyi öğrenme konulu konferans. Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi, Eskişehir.

(18 Kasım 2003). Öğrenmeyi Öğrenme Etkinliklerinde verilen Öğretmenlerin yeni görevi: Öğrenmeyi  öğretme konulu konferans. MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ve Türkiye  Zeka Vakfı, Ankara.

(18 Nisan 2003). 21. yüzyılda öğretmen  eğitimi: Türkiye'de öğretmen  eğitiminin değerlendirilmesi konulu panelde yapılan konuşma. Anadolu  Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eskişehir.

(18 Mart-6 Haziran 2003). Etkili öğrenme  formatörlük programı - öğretmenlere yönelik hizmetiçi eğitim programı. Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğü, Eskişehir.

(22 Kasım 2002). Geleceğin öğretmeni konulu  panelde yapılan konuşma. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Edirne.

(24 Ekim 2001). İlköğretim okulları  için ders kitabı hazırlama konulu öğretmenlere yönelik konferans. Milli  Eğitim Müdürlüğü, Eskişehir.

(6  Şubat 2001). Sınıfta etkili öğretimin  temel koşulları konulu öğretmenlere yönelik konferans. Özel Dostlar  İlköğretim Okulu, Kütahya.

(30 Haziran 1997). Çalışma  alışkanlık ve tutumlarının geliştirilmesi konulu öğretmenlere yönelik seminer. Özel Çağdaş Lisesi, Eskişehir.

(27 Kasım 1996). İşletmelerde insan  kaynaklarının geliştirilmesi semineri. Türkiye Lokomotif Sanayi A. Ş.  (TÜLOMSAŞ), Eskişehir.

(9 -16 Aralık 1995). Eğiticilerin eğitimi semineri. Toprak Kağıt Sanayi A. Ş. Kağıt Fabrikası, Bozüyük, Bilecik.

(19  Kasım 1992). Öğretim hizmetinin niteliğinin artırılması konulu öğretmenlere yönelik konferans. Mehmet Gedik  Ortaokulu, Eskişehir.