BTEP303 Ek Eğitim Materyalleri


BTEP303             Sayfa 2 / Page 2 

BTEP303  Tutorial Multimedia Materials

Film (Movie): Sanal Korsan (2000) / Takedown (2000)

 • Dünyanın en tanınmış bilgisayar korsanı "Kevin Mitnick" in FBI tarafından takip ve yakalanması hikayesinden esinlenerek hazırlanmış bir sinema filmidir (This film is based on the story of the capture of computer hacker "Kevin Mitnick".)
 • Filmde bu ders de gördüğümüz aşağıdaki konulara örnek teşkil edebilecek uygulamalar görüle bilmektedir (The movie is having some scenes related the following subjects that are tought in the lectures):
  • Sosyal mühendislik saldırısı (Social Engineering Attacks)
  • Tekrar kullanım saldırısı (Re-play attack)
  • Çöpten bilgi toplama (Info gathering from trash)
  • Kulak kabartma (Eavesdropping)
  • Omuz üstü Saldırısı (Shoulder Attack)
  • IP (IP Hooping)
  • Kaba kuvvet şifre bulma saldırısı (Brut force password attack)
  • Truva atı yerleştirme (Trojan horse injection)
  • Yetkisiz giriş (Unauthorised access)
  • Sahte sunucu – balkabı tuzağı (Honey cup trap)
 


Tübitak Bilişim Farkındalığı Videoları (Tubitak Information Systems security awarenes videos)