BTEP307 Adobe Illustrator ile Logo Tasarımı 1

BTEP307        BTEP307 Dersleri/Tutorials                                                                        Sayfa 2/Page 2 

BTEP307 Logo Design with Adobe Illustrator Tutorials Page 1
BTEP307 öğrencilerinin bu kısımda, video formatında sunulan dersleri kendi başlarına takip edip uygulayarak "Adobe Illustrator" yazılımını kullanarak, Logo tasarımı yapabilmeyi öğrenmeleri hedeflenmektedir. 

Öğrenciler, ancak bu kısımda edindikleri bilgiler yardımıyla BTEP307 dersi dönem ödevlerini ve dersi veren öğretim elemanının belirleyeceği laboratuvar çalışmalarını başarıyla gerçekleştire bileceklerdir. 

 01. Logo Tasarımı

 

 

02. Logo Tasarımı

 

 

03. Logo Design

 

 

04. Logo Design

 

 

05. Logo Design

 

 

06. Logo Design

 

 

07. Logo Design

 

 

08. Logo Design

 

 

09. Logo Design

 

 

10. Logo Design