2019-2020 BAHAR DÖNEMİ

  • HKUK 132 Türk Anayasa Hukuku  

  • HKUK 207 Çağdaş Hükümet Sistemleri (Seçmeli)  

  • HKUK 483 Bireysel Başvuru Kliniği (Seçmeli)  

  • LAW 532 Anayasa Hukuku II Yüksek Lisans Dersi

  • LAW 500 Yüksek Lisans Tez ve MCLA 599 Dönem Projesi

  • Dersleri Anayasa Hukuku Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Demet Çelik Ulusoy tarafından verilecektir. 


Ders Çizelgesine ulaşmak için Dersler linkine tıklayınız. 

ResearchGate
                                                              Bu sayfanın güncellenmesine devam edilmektedir.