HKUK 131 ANAYASA HUKUKU I

Bu sayfada Doç. Dr. Demet ÇELİK ULUSOY tarafıdan verilen Anayasa Hukuku I dersine ilişkin bilgilere ulaşabilirsiniz.


DERS İZLEME PROGRAMI 

DERS DUYURULARI 

Yeni Duyuruları kontrol ediniz !!! 

Ders kaynaklarına Ders İzleme Çizelgesinden de ulaşabilirsiniz. 

Derse İlişkin Güncel Duyurular

Ana Kaynaklar
YazarKitap AdıBaskıYayıneviYıl
  1- Erdoğan Teziç*Anayasa Hukuku 
Son Baskı
Beta
 Son Baskı Yılına Bakınız
  2- TC 1982 Anayasa Metni (Son Değişikliklerle)
 
 
 
  Son Baskı Yılına Bakınız

3- Kemal Gözler*

Anayasa Hukukunun Genel Esasları 
Son Baskı (12)
Ekin
 Son Baskı Yılına Bakınız
4- Sultan Tahmazoğlu Üzeltürk 
Tevfik Sönmez**
Anayasa Hukuku ve Türk Anayasa Hukuku Uygulamaları
Son Baskısı
Legal

* Bu kaynaklardan sadece bir tanesini alabilirsiniz. Sadece en son baskılarını edindiğinizden emin olunuz. Son baskılar için ilgili yayınevinin sayfalarına bakınız. 
** Anayasa Hukuku alanından farklı Pratik çalışma kitabı alternatifleri için webde arama yapabilirsiniz.  

Yardımcı Kaynaklar
  3-)        İbrahim Ö. KaboğluAnayasa Hukuku Dersleri (Genel Esaslar)Son BaskıLegal 

ANAYASA HUKUKU İÇİN DERS İÇERİĞİNE GÖRE OKUMA ÖNERİLERİ


I-ANAYASA HUKUKU KONUSU YÖNTEMİ VE ANAYASA TÜRLERİ

1-Anayasa Hukukunun Konusu ve Yöntemi-

-E. Teziç,  Anayasa Hukuku, Beta, 16. Bası, İstanbul, 2013,  s. 8-9

2- Anayasa Türleri

-İ. Ö. Kaboğlu, Anayasa Hukuku Dersleri, Legal, 8. Baskı, İstanbul, 2012, s. 13-18.

-K. Gözler, Anayasa Hukukunun Genel Esasları, Ekin, 4. Baskı, Bursa, 2013 s. 47-63.

-S. Batum, 99 Soruda Neden ve Nasıl Çağdaş Bir Anayasa, XII Levha, İstanbul, 2009, s. 7-17.

 

II- KURUCU İKTİDAR

-E. Teziç,  Anayasa Hukuku, s.177-210.

-K. Gözler, Anayasa Hukukunun Genel Esasları, s. 102-131.

-İ. Ö. Kaboğlu, Anayasa Hukuku Dersleri, s.37-58.

-K. Gözler, Kurucu İktidar, Ankara, 1991.

 

III- ANAYASA HUKUKUNUN KAYNAKLARI 

-E. Teziç, Anayasa Hukuku, s. 10-98.

-N. Yüzbaşıoğlu, 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku, Beta, 13. Bası, İstanbul, 2013. s. 274-312.- s. 370-412- s. 419-434.

-N. Yüzbaşıoğlu, 1982 Anayasası ve Anayasa Mahkemesi Kararlarına Göre Türkiye'de Kanun Hükmünde Kararnameler Rejimi, Beta, İstanbul, 1996.

-M. Gülmez, İnsan Hakları Uluslararası Sözleşmelerinin İç hukukta Doğrudan Uygulanması, Türkiye Barolar Birliği, Ankara, 2005, s. 39-82.

 

IV- YASAMA- YÜRÜTME- YARGI-ANAYASA YARGISI

-K. Gözler, Anayasa Hukukunun Genel Esasları, s.328-358.

-E. Teziç, Anayasa Hukuku, s.419-463. S. 210-271.

-İ.Ö. Kaboğlu, Anayasa Yargısı, İmge, Ankara, 2007.

 

V- DEVLET

1-Devletin Varlık Koşulları- Millet, Ülke Egemenlik

-K. Gözler, Anayasa Hukukunun Genel Esasları, s.155-171.

-İ. Ö. Kaboğlu, Anayasa Hukuku Dersleri, s. 91-99.

-E. Teziç, Anayasa Hukuku, s.101-118. 131-137

2-Devlet Biçimleri

1-Üniter Devlet

-A. Nalbant, Üniter Devlet, XII Levha İstanbul 2012.

-K. Gözler, Anayasa Hukukunun Genel Esasları, s.184-189.

-İ. Ö. Kaboğlu, Anayasa Hukuku Dersleri, s.118-128.

2- Birleşik Devlet- Devlet Birlikleri-Devlet Toplulukları

- K. Gözler, Anayasa Hukukunun Genel Esasları, s.189-216.

-O. Uygun, Federal Devlet, s. 115-139.

-İ. Ö. Kaboğlu, Anayasa Hukuku Dersleri, s.129-138.

 

VI- DEMOKRASİ- SEÇİM SİSTEMLERİ- SİYASAL PARTİLER

- K. Gözler, Anayasa Hukukunun Genel Esasları, s.258-271.

-E. Teziç, Anayasa Hukuku, s.275-371-371-417.

E. Özbudun, Parti Sistemleri, Ankara, 1974, s. 111-138.

 

VII- KUVVETLER AYRILIĞI- HÜKÜMET SİSTEMLERİ

- K. Gözler, Anayasa Hukukunun Genel Esasları, s.217-257.

-İ. Ö. Kaboğlu, Anayasa Hukuku Dersleri, s.141-182.

-E. Teziç, Anayasa Hukuku, s.465-526.

-Ş. Özsoy, Başkanlı Parlamenter Sistem, XII Levha, İstanbul 2009.

-N. Uluşahin, Anayasal Bir Tercih Olarak Başkanlık Sistemi, Yetkin, Ankara, 1999.

 

VIII- TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER

- K. Gözler, Anayasa Hukukunun Genel Esasları, s.400-436.

-İ. Ö. Kaboğlu, Anayasa Hukuku Dersleri, s. 257-286.

-İ. Ö. Kaboğlu, Özgürlükler Hukuku, İmge, 6. Baskı, Ankara, 2002.

 

 

Kaynaklar hakkında derste verilen bilgileri ve dersin ilk haftasında dağıtılan güncel ders izleme çizelgesini takip ediniz.

Belirtilen kaynakları orijinal hali ile satın alınız. Ders kitabı olarak alacağınız kaynaklar "Ana Kaynak" olarak belirtilmiştir. Diğer kaynakları ihtiyacınıza göre takip edebilirsiniz. Kitaplar DAÜ Deniz Shop'ta satışa sunulmuştur.


Dersle ilgili önerilen kaynaklar ve bazı dönemlerde önerilecek okuma metinleri "derse ilişkin duyurular" kısmına eklenecektir.