Öğr. Gör. Güzide Atai

BDEM110- MUHASEBE UYGULAMALARI I

 

KURSUN AMACI

 Bu dersin amacı, öğrencilerin BDEM 111 ve BDEM 112 derslerinde öğrenmiş oldukları temel muhasebe bilgilerini  çift taraflı kayıt yöntemine göre piyasadaki uygulama yöntemlerini öğretmektir. 

Bu derste hayali bir şirketin cari işlemlerinin tediye,  tahsil, ve mahsup fişlerinin yevmiye defterlerine kayıtları ve bu kayıtların defter-i kebire aktarılması ve mizanın düzenlenmesi öğretilecektir