Öğr. Gör. Güzide Atai

BDEM211-ŞİRKETLER MUHASEBESİ

 

KURSUN AMACI

Bu dersin  amacı şirketler hakkında genel bilgileri, şirket türlerini, şirketler muhasebesinin konusunu ve kapsamını, adi, kollektif , adi komandit , anonim şirketler, limited şirketler ve sermayesi paylara bölünmüş şirketlerin tanımlarını ve özelliklerini, kuruluş işlemlerini,sermaye değişiklerinin  kaydedilmesini, karın ve zararın dağıtımı ve mahsubu konularını öğretmektir.