HAFTALIK DERS PLANI VE PROGRAMI

 

Hafta 1

 

Şirketler hakkında genel açıklamalar. Şirketlerin sınıflandırılması.

 

Hafta 2

 

Kollektif şirketler hakkında genel açıklamalar. Kollektif şirketin kuruluş işlemleri. Kuruluş işlemlerinin muhasebeleştirilmesi. Sermaye olarak para konulması, paradan başka varlıkların konulması, sermaye taahüddünün kısmen yerine getirilmesi, sermaye olarakişletme konulması ve soru örnekleri

 

Hafta 3

Kollektif Şirketlerde sermaye değişikliklerinin muhasebeleştirilmesi ve soru örnekleri

 

Hafta 4

Kollektif Şirketlerde Kar ve Zarar dağılımı. Kar dağıtımı ve muhasebeleştirilmesi, karın ortaklara sermaye paylarıyla orantılı olarak dağılması, karın eşit dağılımı ile anlatım ve soru  problemlerin sınıf ortamında çözümü

 

Hafta 5

 Kollektif  şirketlerde  ortakların sermaye paylarına faiz ayrılarak karın dağıtımı, ortaklardan birine veya birkaçına prim hesaplandıktan sonra karın Sermaye paylarına göre dağıtımı, sadece emeğini sermaye olarak koyan ortağa kar payı ayrıldıktan sonra dağıtım

 

Hafta 6

Karın sermaye paylarına eklenmesi, zarar dağıtımı ve muhasebeleştirilmesi, ortakların zarar paylarını şirkete ödemeleri, sermaye paylarının azaltılması ve konuya ilişkin örnek soru çözümlemeleri.

 

Hafta 7

 

Ara Sınav

 

Hafta 8

 

Kollektif Şirketlerde tasfiye işlemleri ve muhasebeleştirilmesi.

 

Hafta 9

 

Hafta 8 in devamı ve konuya ilişkin örnek soru çözümlemeleri.

 

HAfta10

 

Komandit şirketler hakkında genel bilgiler ve kuruluş , sermaye artırılması veya azaltılması hakkında konu anlatımı ve örnek soru çözümlemeleri

 

Hafta 11

 

Anonim Şirketler hakkında genel bilgi , kuruluş kayıtları veanonim şirketlerde tahvil çıkartılması

 

Hafta 12

 

Limited Şirketler hakkında genel açıklamalar., kuruluş işlemleri, sermaye değişikliği ve muhasebeleştirilmesi, kar dağıtımı ve zarar durumu muhasebe kayıtları, örnek soru çözümlemeleri

 

Hafta 13

 

Detaylı finansal tablo hazırlama örnek soru ve çözümlemeleri. Yapılması gereken analiz bilgileri

 

Hafta14

 

Tüm konuların tekrarı.