GİDER TAHAKKUKLARI

381 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI

381 Gider Tahakkukları Hesabı: İçinde çalışılan dönemde ortaya çıkmış olmakla birlikte ödenmesi gelecek aylarda yapılacak giderlerin izlendiği hesaptır.

381 Gider Tahakkukları Hesabının İşleyişi: Dönem sonunda, döneme ait olarak hesaplanacak tutarlar ilgili gider ve zarar hesapları karşılığında bu hesaba alacak kaydedilir. Sonraki dönemde, alacakların kesinleşmesiyle hesaptaki tutarlar bu hesabın borcuna karşılık ilgili hesapların alacağına kaydedilerek kapatılır.

BORÇ381 GİDER TAHAKKUKLARI HESABIALACAK

 

AZALIŞLAR
(-)

 

ARTIŞLAR
(+)

  

 

Örnek: İşletme 1 Kasım 2008 tarihinde 6 ay vadeli, yıllık %20 faizli 60.000 TL tutarında banka kredisi kullanıyor. Anaparayı ve kredi faizini vade sonunda ödüyor.


Cevap:

Faiz = A. n. t. / 100

( 60.000 x 20 x 6) 
------------------------- = 6.000
( 100 x 12 )

6 aylık faiz: 6.000 TL olduğuna göre; aylık faiz tutarı: 6.000/6 = 1.000 TL dir.

Çalışılan Yıl (2008)Gelecek Yıl (2009)
kasımaralıkocakşubatmartnisan
2 aylık: 2.0004 aylık: 4.000

 

Mad. NoAÇIKLAMABORÇALACAK
1

....................................01.11.2008......................................

100 Kasa Hesabı

300 Banka Kredileri Hesabı

Kredinin alınması

 

60.000

 

 

60.000

 

2

....................................01.11.2008......................................

780 Finansman Giderleri Hesabı

381 Gider Tahakkukları Hesabı

Faiz giderinin tahakkuku

 

2.000

 

 

2.000

2 aylık faiz gideri bu yıla ait olduğundan ilgili gider hesabına kaydedilirken, tutar gelecek dönemde kapatılmak üzere 381 Gider Tahakkukları Hesabına kaydedilir.

BORÇ381 GİDER TAHAKKUKLARI HESABIALACAK
2.000
 2.000

 

Kredi anaparası ve faizi vade süresi sonunda ödeniyor, 2009 yılına ait giderlerde ilgili gider hesabına yazılırken, 381 Gider Tahakkukları Hesabında yer alan tutarda kapatılıyor.

1

....................................30.04.2009......................................

300 Banka Kredileri Hesabı
381 Gider Tahakkukları Hesabı
780 Finansman Giderleri Hesabı

100 Kasa Hesabı

Kredinin ve faizlerinin ödenmesi

 

60.000
2.000
4.000

 

66.000

 

BORÇ381 GİDER TAHAKKUKLARI HESABIALACAK
2.000
2.000