HAFTALIK DERS PLANI VE GÖRÜLECEK KONULARIN LİSTESİ

1nci hafta

İşletme ile ilgili genel bilgiler, işletmenin tanımı, amaçları, işletmenin varlıkları ve bu varlıkların elde edildiği kaynaklar.

2nci hafta

Muhasebenin tanımı ve işlevleri, muhasebe ile ilgili taraflar

3ncü hafta

Bilançonun tanımı, bilanço eşitliği ve içeriği ve konuya bağlı sayısal örnek çözümlemeleri

4ncü hafta

Gelir tablosunun tanımı ve içeriği ve konuya bağlı sayısal örnek çözümlemeleri

5nci hafta

Gelir tablosunun bölümleri ve şekli ve konuya bağlı sayısal örnek çözümlemeleri

6ncı hafta

 Hesap ve gereği, hesaplara ilişkin terimler, bilanço hesaplarının işleyişi

7nci hafta

Hesaplar ve bilanço arasındaki ilişkiler, sermayedeki değişmelerin gelir ve gider hesaplarında izlenmesi ve bu konulara bağlı sayısal örnek çözümlemeleri

8nci hafta

 Ara sınav

9ncu hafta

Bilanço hesapları, gelir tablosu hesapları, hesap planı

10ncu hafta

Açılış bilançosunun düzenlenmesi ve konuyla ilgili örnek çözümlemeleri

11nci hafta

Yevmiye defterinin işlevi, yevmiye defterinin saklı ve işleyişi

12nci hafta

Büyük defterinin işlevi ve şekli, işlemlerin yevmiye defterinden büyük deftere geçirilişi

13ncü hafta

Mizan şekli, mizanda aranacak eşitlikler, mizan türleri.

14ncü hafta

Konulara bağlı sayısal örnekler ve çözümlemeleri