Teaching

Timetable


Timetable of Asst. Prof. Dr. Tolga Çelik for Fall 2018-2019
 

Pazartesi

Monday

Salı

Tuesday

Çarşamba

Wednesday

Perşembe

Thursday

Cuma

Friday


08:30 – 09:20
  
 

CIVL493

CE-203

Office Hour

(INSA394)


09:30 – 10:20
 

Office Hour

(CIVL493)

 

CIVL493

CE-203

 

10:30 – 11:20
  

INSA394

CE-202

 

INSA394

CE-202


11:30 – 12:20
  

INSA394

CE-202

 

INSA394

CE-202

12:30 – 13:20

I am the man who spends 15 minutes staring out of the window wondering what to have for lunch


13:30 – 14:20
   

CIVL694

CE-107

 

14:30 – 15:20
 

CIVL493

CE-202

 

CIVL694

CE-107

 

15:30 – 16:20
 

CIVL493

CE-202

 

CIVL694

CE-107

 

16:30 – 17:20

CIVL493

CE-202

 

Office Hour

(CIVL694)

  


Construction Management

Code: CIVL493

Construction managers plan, direct, coordinate, or budget, usually through subordinate supervisory personnel, activities concerned with the construction and maintenance of structures, facilities, and systems. Participate in the conceptual development of a construction project and oversee its organization, scheduling, and implementation.

This course will develop an understanding of the skills required to manage the design and construction process. Participants will gain fundamental skills and the ability to employ techniques required to manage the construction process from inception to completion. 

The course is designed to prepare senior year students for real life projects by underpinning exercises focusing on knowledge and practices of actual cases from construction industry.  Contract administration, contractual organizations, specifications, bill of quantities, construction planning techniques, resource management, least cost calculations and cash flow calculations are the core topics covered.  

Students registered to CIVL493 please visit student page for access to course materials

Student Page


İnşaat Mühendisliğinde Yapım ve Ekonomi

Ders Kodu: INSA394

Ekonomi, her bireyin günlük yaşamda ilgilendiği önemli bir konudur. Yaşama kalitesinin gereği olarak kabul edilen para ve varlığın kazanılması, kullanımı, denetimi, geleceğe yatırım, bütçeleme, vergilendirme gibi geniş kapsamı ile bireylerin yaşamını ilgilendiren konuları içermektedir. Yeni bir girişimin teknik yönden projelendirilmesi yanında, maliyetinin ve faydasının da sistemli olarak değerlendirilmesi mühendislik ekonomisinin ana konularını oluşturur. Mühendislik ekonomisinin yöntemleri aşağıda sıralanan ve benzeri konulara uygulanabilir: a) Bir yapı, makine- teçhizat, ürün ya da hizmet için teknolojik yönden yapılabilir alternatiflerden uygun birisinin seçimi b) Bir üretim tesisinde modernleşmenin ya da otomasyonun sağlayabileceği iyileştirmelerin tahmini ve analizi c) Yerine getirilmesi gereken bir iş ya da hizmet için kiralama ya da satınalma seçeneklerinin değerlendirilmesi.

Dersi tamamlayan öğrencilerin mühendislik ekonomisini uygulayarak alternatifler arasından doğru seçimi  üretecek yetiye ulaşmaları beklenmektedir. 

Ayrıca, inşaat projelerinde kullanılan iş makinaları ve maliyet hesapları, kalıp teknolojileri ve hesaplamaları, toprak taşıma ve sıkıştırma ekipmanları ve bahsi geçen tüm hesaplamaların proje bazlı uygulanması dersin temelini oluşturmaktadır. 

INSA394 dersine kayıtlı öğrenciler lütfen ders materyallerine erişim için öğrenci sayfasını ziyaret edin

Öğrenci Sayfası

Project Management

Code: CIVL694

A Guide to the Project Management Body of Knowledge defines project as "a temporary endeavor undertaken to create a unique product, service, or result.  The temporary nature of projects indicates a definite beginning and end. The end is reached when the project's objectives have been achieved or when the project is terminated because its objectives will not or cannot be met, or when the need for the project no longer exists." (PMBOK, 2008, p. 5).

This graduate course is designed to help students get an overview of the project management context and processes. This course will walk you through from understanding the project life cycle for setting priorities and expectations to controlling expenses and reporting results. Students will appreciate roles and environments as well as various techniques of planning, evaluation and control. Students will be exposed to practical overview of the tools used in contemporary project management practices.

Students registered to CIVL694 please visit student page for access to course materials

Student Page