İnşaat Mühendisliğinde Yapım ve Ekonomi

Ders Kodu: INSA394

Ekonomi, her bireyin günlük yaşamda ilgilendiği önemli bir konudur. Yaşama kalitesinin gereği olarak kabul edilen para ve varlığın kazanılması, kullanımı, denetimi, geleceğe yatırım, bütçeleme, vergilendirme gibi geniş kapsamı ile bireylerin yaşamını ilgilendiren konuları içermektedir. Yeni bir girişimin teknik yönden projelendirilmesi yanında, maliyetinin ve faydasının da sistemli olarak değerlendirilmesi mühendislik ekonomisinin ana konularını oluşturur. Mühendislik ekonomisinin yöntemleri aşağıda sıralanan ve benzeri konulara uygulanabilir: a) Bir yapı, makine- teçhizat, ürün ya da hizmet için teknolojik yönden yapılabilir alternatiflerden uygun birisinin seçimi b) Bir üretim tesisinde modernleşmenin ya da otomasyonun sağlayabileceği iyileştirmelerin tahmini ve analizi c) Yerine getirilmesi gereken bir iş ya da hizmet için kiralama ya da satınalma seçeneklerinin değerlendirilmesi.

Dersi tamamlayan öğrencilerin mühendislik ekonomisini uygulayarak alternatifler arasından doğru seçimi  üretecek yetiye ulaşmaları beklenmektedir. 

Ayrıca, inşaat projelerinde kullanılan iş makinaları ve maliyet hesapları, kalıp teknolojileri ve hesaplamaları, toprak taşıma ve sıkıştırma ekipmanları ve bahsi geçen tüm hesaplamaların proje bazlı uygulanması dersin temelini oluşturmaktadır. 

Güz 2018-2019 Ders Notları