Öğr. Gör. Ali Murat

BMET 112- Tıbbi Enstrümantasyon - I

Bu dersin amacı fizyolojik büyüklüklerin ölçüm yöntemlerini öğretmektir. Tıp elektroniğinin diğer bilim dalları arasındaki yeri, tıbbi cihazların gelişimi, insan ve enstrümantasyon sistemi. Biyolojik işaretlerin oluşumu; hücrelerde elektriksel aktivasyon, membran potansiyel oluşumunun basit açıklanması. Elektronörogram işaretlerinin ölçülmesi; sinir sistemi, sinirlerde aksiyon potansiyelinin iletimi ve kaydetme yöntemleri, sinir sistemi ile ilgili ölçümler. Elektromiyogram işaretlerinin ölçülmesi; kaslar, kasın kasılması sırasında oluşan gerilim, EMG işaretlerini inceleme yöntemleri ve ölçme düzenleri. Elektrokardiyogram işaretlerinin ölçülmesi; Kalp, derivasyonlar, EKG ölçüm düzeni, sağ bacak sürücüsü, elektriksel emniyet bakımından EKG sistemlerinin gelişimi ve karşılaşılan sorunlar.