Öğr. Gör. Ali Murat

BMET 262-Biyomedikal İşaretlerin İşlenmesi

Bu dersin amacı öğrencilere biyomedikal işaretlerin nasıl oluştuğunu ve işlendiğinin anlatılmasıdır. Biyolojik işaretleri analog işleyen devrelerin seçimi; Biyolojik işaretler, biyolojik işaretlerde gürültü azaltma yöntemleri, biyolojik işaretlerin A\D işlenme yöntemleri, genel ölçme ve tanılama sisteminin blok diyagramı, sinyal işleme sisteminin blok yapısı ve blokların ana görevi, devre çeşitleri. Biyolojik işaretleri analog işleyen devrelerin açık devre şemaları. Biyomedikal işaretlerin sayısal işaretlere dönüşümü ve iletimi; Uyarı sinyalleri, modemler.