Öğr. Gör. Ali Murat

EETE 232- Elektronik III

Bu dersin amacı, op-amp çalışma ilkesi üzerine eviren, evirmeyen yükselteç, toplama, fark alıcı, gerilim karşılaştırıcı devrelerinde nasıl kullanılığını teorik ve pratik olarak tüm öğrencilere öğretmektir.