Öğr. Gör. Ali Murat

BMET 251- TIBBİ ENSTRÜMANTASYON- II

Elektroensefalogram ve uyarılmış potansiyel işaretlerinin ölçülmesi; EEG kulanım alanı, ölçülmesi ve işaretlerin bilgisayar yardımıyla analizi, uyarılmış işaretler ölçüm düzeni.Elektroretinogram ve Elektrookulogram işaretlerinin ölçülmesi. Kan basıncının ölçülmesi; Direk ve indirek yöntemler, basınç kuvvetlendiricileri ve kullanılan devreler, fonokardiyografi ve oskültasyon. Kan akış ve hacminin ölçülmesi; kan akış dinamiği, sürekli enjeksiyon ve darbeli indikatör seyreltme yöntemi, elektromagnetik yöntem, ultrasonik yöntem, Laser Doppler kan akış ölçeri, empedans pletismografisi. Elektrodlar ve Dönüştürücüler.