Mate167 Duyurular

| Mate167 Ana Sayfa |

Final Sınavı, 7.01.2020 Salı günü saat 8.30'da olacaktır.

Final Sınavı Konuları: Yüzdelik ve uygulamalı problemleri. Oransal dilimler ve dilimlerin uygulamalı çözümleri. Dairesel Grafik, Doğrular ve Açılar, uygulamaları, Üçgenler ve Pisagor teoremi, uygulamaları, İstatistik:  Sınıflanmış ve Sınıflanmamış verilerde ortalama, tepe değer, ortanca, 2-boyutlu şekil ve 3- boyutlu cisimlerin alan ve çevre hesaplamaları, Cisim hacimleri.

 

Ara Sınav2 , 11.12.2019 Çarşamba günü saat 16.30'da olacaktır.

Ara Sınav2 Konuları: Birinci Ve İkinci Dereceden Denklemler, Üslü ve Köklü Denklemler, Oran ve Orantı, Yüzdelikler ve Yüzdeliklerle ile ilgili problemler,  Aritmetik ve Geometrik Ortalama, Oransal dilimler ve Dairesel Garfik, Doğrular, Açılar ve Uygulamaları.