MATE115 - Temel Matematik

| Ders Çizelgesi |

Dersin Tanımı

Kümeler,Sayılar ve Dört İşlem, Yüzdelik, Devirli Sayılar, Doğru ve Ters Orantı, Ölçüsel Birimler, Analitik düzlem ve bir, noktanın koordinatları, İki nokta arasındaki uzaklık, Orta noktanın bulunması,İki noktadan geçen doğrunun eğimi ve denklemi, Paralel ve Dik doğruların denklemi, Bir noktanın bir doğruya uzaklığı, Denklemi verilen doğruların grafiği, Düzlemde vektörler,Vektörlerde toplama, çıkarma, iki vektör arasındaki açı ve uzaklık, Doğrusal denklemler, Bir bilinmeyenli denklemlerin çözüm yöntemleri,iki bilinmeyenli denklemlerin çözüm, Trigonometri , Açıların derece ve radyan cinsinden gösterilmesi, Trigonometrik formüller, Geometri, Bazı geometrik şekillerin alan ve hacim hesaplamaları, Fonksiyonlar, Fonksiyonun Tanımı, Tanım kümesi, Değer kümesi, Fonksiyonlarda yapılan cebirsel işlemler, Ters Fonksiyon, Bileşke fonksiyon, Türev, Türev alma kuralları, Türevin uygulamaları.

Dersin Hocası

Dr. F. B. Rizaner (01)

Çalışma Soruları

Kümeler


Grading System

Kısa SınavlarAra Sınav I Final Sınavı
30 %30 %40 %