MATE167 - Sanat ve Sosyal Bilimler için Matematik

Ders Çizelgesi | Duyurular |

Dersin Tanımı

Kümeler, Doğruluk tabloları, Sayılar, Üslü sayılar, Köklü sayılar, Kesirlerin ondalıklar ilişkilendirilmesi, EBOB, EKOK, Denklemeler, Oran orantı problemleri, Yüzde problemleri, İngiliz metrik sistemi, ağırlık, hacim, uzunluk ölçüm birimleri, Alan, Çevre, Doğrular ve Açılar, Üçgenler, Pisagor teoremi, İstatistik, Ortalama, Tepe değer, Ortanca, Dairesel grafikler.

Öğretim Elemanları

Dr. F. B. Rizaner (01), Arş Gör. Sena Ilgaz (02), Dr. Cemaliye Kürt (03)

Çalışma Soruları

 Kümeler, Doğruluk tabloları, Sayılar, EBOB, EKOK, Denklemeler, Oran orantı problemleri.                   

Birinci ve İkinci dereceden denklemler, Üslü ve Köklü Denklemler, Oran ve Orant, Yüzdelikler ile ilgili problemler, Aritmetik ve Geometrik Ortalama, Oransal dilimler ve Daire grafiği, Doğrular ve Açılar.                   

            

Geçmiş Sınav Soruları

Grading System

            Ara Sınav I             Ara Sınav II Final Sınavı
30 %30 %40 %