Home

 BLGM353 - Veri Tabanı Sistemleri,  2022-2023 Güz Dönemi


16.10.2022 -  Laboratuvar çalışmaları 2.11.2022 tarihinde başlayacaktır.

 

10.10.2022 -  Laboratuvar çalışmaları 26.10.2022 tarihinde başlayacaktır.


Lab Dokümanları Eklenmiştir.

Ders Notları Eklenmiştir.

Ders İçeriği Güncellenmiştir.