Labs


Lab #
Konu
Döküman
Tarih
Lab 1
Oracle Live SQL’e Giriş
Lab 1
19.10.2023
Lab 2
Tablo tasarımı ve oluşturulması
lab 2 - 7 //  lab1_tablolar
26.10.2023
Lab 3
Tablolara veri girişi

lab3_çözümler
02.11.2023
SINAV HAFTASI ( 11 - 25 KASIM )
Lab 4
SQL sorguları

30.11.2023
Lab 5
SQL sorguları (devam) 

07.12.2023
Lab 6
Tetikleyiciler

14.12.2023
Lab 7
Lab probleminin tamamlanması
QUIZ VERİ SETİ
21.12.2023


Lab Asistanları
Arş. Gör. Melek Gök
Ofis: CMPE101 Tel: 1062