BLGM226 - Bilgisayar Mühendisleri için Elektronik

 Duyurular 

Ödev-1A (PDF)  
Bilgi sayfaları: Arasınav (PDF),  Sonsınav (PDF)

Lab Asistanı: Yasemin Keskin
Lab Kitapçığı: (PDF)   Lab Tarihleri: (PDF)   Lab Duyuruları 

Kurallar: Bölüm kurulu kararınca 
1- Yarıdönem sınavına girmeyenlerin, make-up (telafi-sınavı) hakkı kazanmak için, geçerli mazeret beyan eden rapor veya belgeleri sınavı takip eden üç işgünü içinde bölüme ve dersin öğretim üyesine iletmesi gerekir. Mazeret beyanını zamanında iletmeyenler dönem sonunda zamanı ve yeri bölüm tarafından belirlenen make-up sınavına giremez. 
2- Çeyreksınavlara (quizlere) make-up (telafi) hakkı tanınmaz. Ancak öğretim üyesi gerekirse yarıdönem sınavı ya da dönemsonu sınavına kısmen telafi amaçlı sorular ekleyebilir.
3- Make-up (telafi) yalnızca yarıdönem ve dönemsonu sınavı için verilir. Bütünleme (resit) sınavı bütün dönem konularını içerir ve yalnızca arasınav ile sonsınav notlarını (%60) etkileyebilir. 

Ders Tanımı

Bölüm: Bilgisayar Mühendisliği Bölümü . Program Adı: Bilgisayar Mühendisliği . 
Program Kodu: 25 . . . Ders Kodu: BLGM226 .  Kredisi: 4 . . Yıl ,  Dönem: 2011-2012 , Bahar Zorunlu Ders Önkoşulu: MATE 241 – Doğrusal Cebir ve Farksal Denklemler 
Ders Planı:
(PDF)

Katalog Tanımı: Devreler, akım ve gerilim, enerji ve güç. Kirşof akım ve gerilim kanunları. Devre elemanları ve devreler. Direnç devreleri: Seri ve parallel direnç devreleri ve seri/parallel devre çözümleme. Thevenin eşdeğeri, süperpozisyon. Endüktans, kapasitans, ve pratikte gerçeklenmesi. Transformatörler. Elektronik devre elemanları: Diyotlar, zener diyod, ideal diyod modeli, doğrultucular ve dalga biçimleme. Temel yükselteç kavramı, bipolar jonksiyon transistorleri, akım ve voltaj ilişkileri, ortak yayaç karakteristiği. Operasyonal yükselteçler: İdeal opamp, toplama noktası, tersyönlü ve düzyönlü yükselteçler. Farksal enstrumentasyon yükselteçleri, tümleç ve türev alıcılar.

Kaynaklar

Ders Kitabı: M. Bodur, Bilgisayar Mühendisliği için Elektrik ve Elektronik, (PDF) 
M. Bodur, Elektrik ve Elektronik Devreler ve Analizi, EMO Yayınları, Ankara, Ekim 2012, ISBN:9752711286,
M. Bodur, Elektrik ve Elektronik Deney Notları, (PDF)

Diğer Kaynaklar: Electronics Fundamentals Ed.7, T.L. Floyd,

Ders İçeriği ve Haftalık İzlence:

(Haftada 4 saat ders)

 • Hafta 1-2 Voltaj Akım ve Direnç, Elektrik yükü, Elektrik devreleri, Ohm kanunu, enerji ve güç.
 • Hafta 3-4 Seri direnç devreleri, Kirşof gerilim kanunu, gerilim bölücü, parallel direnç devreleri, Kirşof akım kanunu, akım bölücüler. (ilk çeyrek sınav).
 • Hafta 5-6 Seri parallel devrelerin seri ve parallel eşdeğerle çözümlenmesi, Tevenin teoremi. Maksimum güç aktarım teoremi, süperpozisyon teoremi. Weeks
 • Hafta 7-8 Dalgalı Akım. Sinüsoidal dalgabiçimi ve gerilim kaynakları, Dalgalı akım ve gerilimin ölçülmesi ve vektörel gösterimi. AC devrelerin çözümlenmesi. Direnç ve kapasitorlü AC ve DC devreler ( Ara sınav)
 • Hafta 9-10 RC devreler ve sinusoidal davranışları. Seri RC devrenin empedans ve faz açısı. Temel endüktör. RL devreler ve faz açısı analizi. Seri-paralel RL devre analizi.
 • Hafta 11-12 RLC devreler ve çözümlenmesi. Transformatörler, yükseltici ve düşürücü transformatorler. Diyot ve özeğrisi, diyot doğrultucular ve kırpıcılar, Transistörler BJT DC çalışması ve anahtarlama işlevi (çeyrek sınav-2)
 • Hafta 13-15 İşlemsel yükselteçler. farksal yükselteç, negative geri besleme, karşılaştırıcı, tersyönlü ve düzyönlü yükselteç devreleri, toplama tümlev ve türev alıcı işlemsel yükselteçler (Son Sınav)

Laboratuvar İzlencesi:

(Haftada iki saat)
 • Hafta 4 Direnç devreleri
 • Hafta 5 Süperpozisyon teoremi
 • Hafta 6 Tevenin teoremi
 • Hafta 7 Kapasitif ve endüktif AC devreleri
 • Hafta 8 Yarıiletken diyot Week
 • Hafta 11 Yarım dalga doğrultucu
 • Hafta 12-14 Ortak Emiterli Transistor test devresi

Dersten Eğitsel Beklentiler:

Geçen öğrencilerin yapabilmesi gerekenler

 • (1) Elektrik devre teorisinin temel prensiplerini uygulamak.
 • (2) Ohm kanunu, KVL KCL, süperpozisyon ve tevenın teoremleri ile DC direnç devresi analizi.
 • (3) AC dalganın RMS değeri genlik frekans ve periyod hesabı
 • (4) fazor kavramı ile RL, RC veya RLC devrelerin AC çözümlemesi
 • (5) diyot kırpıcı doğrultucular ve transformator çözümlemesi.
 • (6) Ortak emiterli BJT devrelerinin DC analizi.
 • (7) Toplama turev ve tümlev yapan tersyonlu ve düzyönlü opamp devrelerini çözümlemek.

Değerlendirme

Çeyrek ve Çerez sınavlar, Ödevler  30% 
Yarı-Sınav  30%
Lab 10% 
Son Sınav  30%

Program Katkısı

Bu ders Mühendislik ve Tasarımı 4 kredi destekler.

Program Beklentilerine Katkısı

 • a) Mühendislik matematik yada bilimsel bilgilerin uygulanması
 • e) Mühendislik problemlerinin belirlenip tanımlanarak çözülmesi
 • k) Mühendislik uygulamalarında gereken modern mühendislik araçlarının becerilerinin ve tekniklerinin kullanılması
 • l) Olasılık istatistik differensiyel ve entegral cebirine dayanan matematik, temel bilimler ve bilgisayar biliminin uygulanması

Hazırlayan: Dr. Mehmet Bodur Hazırlama Tarihi Şubat 12, 2012
Güncellemeler  Mart 10, 2017 ... Mart 24, 2015 ... Şubat 25, 2014 ... Şubat 18, 2019 ... Mart 12 2022.
Son Güncelleme: Mart 15, 2023