CMPE-CMSE-BLGM 400

 Announcements/Duyurular:

GENEL KURALLAR

 1. Staj süresi tam 40 iş günü olmalıdır. Finallerin bitiminden derslerin başlama gününe kadarki sürede yapılması zorunludur.

 2. 40 iş gününden daha az süren stajlar kabul edilmez, yalnızca 20şer günlük iki parça halinde (her iki parça kendi içinde sürekli olacak şekilde) bölünebilir.

 3. Staj defteri, ilgili kişiye, açıklanan tarihden önce teslim edilmelidir. Geç teslim edilen staj defterleri kabul edilmez.

 4. Yaz stajının ikiye bölündüğü (staj başına 20 iş günü) durumlarda, iki ayrı rapor teslim            edilmesi gerekir.

 5. 4. Akademik dönemde olan öğrenciler sadece 20 gün staj yapabilirler.

 6. Staj defterleri kapalı zarfta, mühürlenmiş halde teslim edilmelidir.

Yaz Stajı ile ilgili kısıtlamalar:

Yaz stajı, Akademik Takvime göre final sınavlarının bitiminden sonraki günden ders başlama gününe kadar yapılabilir. 

Yaz stajını bütün derslerini tamamladıktan sonra yapmak isteyen öğrencinin,  o dönemin mezunu olabilmesi için, yaz staj işlemlerinin (staj, sunum, harf notutümü Mezuniyet Törenini takip eden 30 gün içerisinde tamamlanmış olması gerekmektedir. Aksi taktirde yarı dönemde olan öğrencinin, yarı dönemde yaz stajı dersine tekrardan kayıt yaptırması gerekmektedir. 

Öğrenci yaz döneminin başında  ise bütün işlemlerinin (staj, sunum, harf notu)  “Incomplete” notlarının son teslim gününe kadar tamamlanmış olması gerekmektedir.

Sigorta işlemlerinin tümü öğrenciler tarafından yapılmalıdır.


Staj Yeri Ayarlama İşlemleri

NOT: Ayrıntılı bilgi için lütfen genel kurallar kısmını okuyunuz.

 1. Bölümden başvuru belgesi alınız.

 2. Staj yapmak üzere uygun bir şirket bulunuz ve kabul belgesini edininiz. Kabul belgesi, şirket tarafından fax: 00 90 392 365 07 11 numarasına fakslanabilir veya omar.ramadan@emu.edu.tr e-posta adresine gönderilebilir.

 3. 3 adet sigorta formu doldurunuz.

 4. Bu belgeler, öğrenci işlerine en az 15 gün önce teslim edilmelidir.

Staj Sırasında Yapılması Gerekenler

 1. Staj defteriniz, ABET anketini içermelidir. Bu anketin şirket tarafından doldurulması gerekmektedir.

 2.  Staja başladıktan sonra, yapılan aktiviteler günlük olarak staj defterine işlenmelidir.

 3. Raporunuzu verilen süre içinde verilen şablona uygun olarak tamamlamalısınız. 

 4. Staj ve raporu tamamlandıktan sonra, staj defteri kapalı zarfta, şirket tarafından damgalanmış ve imzalanmış halde, staj raporunuz ile birlikte bölümün staj komitesine teslim edilmelidir.

 5. Son olarak, staj sunumu için gerekli hazırlıkları (slide gösterisi vb.) yapmanız gerekmektedir.


Formlar ve Belgeler

CMPE/CMSE/BLGM 400 

CMPE/CMSE/BLGM400 Application Letter / Başvuru Yazısı (DOC)

CMPE/CMSE/BLGM400 Kabul Yazısı / Confirmation-Acceptance Letter (DOC)

CMPE/CMSE/BLGM400 Sigorta onayı için gereken form (DOC)

CMPE/BLGM400 ABET survey/anket  (English DOC)   (Turkish DOC)

CMSE400 ABET survey/anket  (English DOC)

BLGM400 Yaz Stajı Şablonu (DOC)

CMPE/CMSE400 Summer Trainıng Report Template (DOC)

CMPE/CMSE/BLGM Presentation Template (PPT)

Staj Değerlendirme

Staj değerlendirme formu / Evaluation Form
 

Yaz Stajı için Yapılması Gerekenler

Staj yapmak için uygun bir şirket seçmek üzere lütfen sıkça sorulan soruları ve genel kurallar bölümünü okuyun.

Bölüm sekreterinden staj başvuru formunu edinin. Staj defterini ve başvuru formunu uygun şekilde doldurduktan sonra bölüm staj kordinatörüne imzalatıp, bölüm sekreterine mühürletin.

Başvuru kağıdını, staj yapacağınız şirkete gönderin ve şirketini kabul kağıdını edinin. Kabul kağıdı, sekreterliğe faks ile iletilmelidir. (fax no: 0392 3650711)

Staj süresince, staj defterini her gün doldurun. "yazılım geliştirildi", "yazılım geliştirmeye devam edildi" gibi girdiler yeterli değildir. O gün ne yapıldığı detaylı bir şekilde anlatılmalıdır. "Veritabanı bağlantısı yapan modül kodlandı" gibi, yapılan aktiviteyi detaylı bir biçimde anlatan, girdiler kullanabilirsiniz. Ek olarak, yaptıklarınızı detaylı bir biçimde not almanız, raporunuzu kolay bir şekilde yazmanız için önerilir. Karşılaşılan problemleri ve bu problemlere bulduğunuz çözümleri not almanız oldukça önemlidir. Bu bilgileri rapor yazarken, "Yapılan İş" başlığı altında kullanmanız beklenir.

Staj defteri, şirket tarafından imzalanmalı ve mühürlenmelidir.

Staj defteri, bölüme şirket tarafından doğrudan gönderilebilir veya öğrenci tarafından kapalı zarf içinde mühürlü birşekilde teslim edilebilir.

Staj raporunuzu, önerilen rapor formatına uygun bir biçimde yazmanız beklenir.

Staj defteri ve raporu, o dönem için belirtilen tarihten önce teslim edilmelidir.

Yazılan rapor, öğrencinin sunuşu ile birlikte bölüm öğretim üyelerinden oluşan bir jüri tarafından değerlendirilir. Dersten "S" alabilmek için sunum ve rapor jüri tarafından kabul edilmelidir.

Staj defteri ve raporu, o dönem için belirtilen tarihten önce teslim edilmelidir.

Staj değerlendirme süreci ve formuna aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Staj sigorta onayı için gerekli evraklar:

 • Staj başvuru formu
 • Staj yapılacak kurum / firma / kuruluş'tan alınacak staj kabul yazısı (3 adet)
 • Nüfus cüzdanının fotokopisi (3 adet)
 • Sgk.gov.tr'den nüfus cüzdanının numarası ile giriş yapılarak 'provizyon' sorgulama sonuç belgesi - TC uyruklu öğrenciler için (3 adet)
 • Üç adet vesikalık resim
 • Bilgisayar alanında  üç adet çıktı alınacak zorunlu staj sigorta formu
 • İş günü başına yatırılacak olan banka dekontu

3 adet kopyası bulunan bilgilerin bir kopyası öğrenci dosyasına konmak üzere bölüm tarafından alınacaktır.

 Öğrenciler gerekli imza ve mühürleri kendileri elden toplayarak dosyayı öğrenci işlerine  teslim edebilirler.

Sıkça Sorulan Sorular

-Ne çeşit şirketlerde staj yapılabilir?
Bilgi Teknolojileri ve Bilgisayar Bilimleri alanında çalışma yapan, büyük ve tanınmış şirketlerde staj yapmanız, daha fazla tecrübe kazanmanızı sağlayacağı için bölüm tarafından önerilir. Eğer staj yapacağınız şirket bu kriterlere uygun değilse, şirketin kabul metnini gönderirken, şirkette en az bir bilgisayar ve/veya elektronik mühendisinin bulunduğuna ve size verilecek görevin alanınız ile ilgili olduğuna dair bir yazı göndermesi beklenir.

-Şirketten Kabul Metni/Kağıdı almak gerekli midir?
Evet.

-Ne çeşit görevler staj için kabul edilebilir?
Şirket içerisinde alacağınız görev, yazılım, donanım veya her iki alanla ilgili olmalıdır. Öğrenciden, staj süresince bilgisayar mühendisliği/bilimleri ile ilgili çalışma yapması beklenir. Aşağıdaki görevler ve benzerleri kabul
GÖRMEYECEKTİR:

Yazılım/Donanım geliştirme sürecine
KATILMADAN;

 • Masa başı işi yapmak

 • Rapor hazırlamak

 • Anket yapmak/hazırlamak

 • Teknisyenlik düzeyinde kalan işleri (kablo çekmek gibi) yapmak

 

-Yaz stajı ne şekilde tamamlanabilir?
Yaz stajı, ikiye bölünüp; her staj en az 20 iş günü olarak yapılabilir veya bir seferde en az 40 iş günü sürecek şekilde tamamlanabilir.

-Staj, yaz okulu ile beraber yapılabilir mi?
Hayır.