BLGM423 - Gömülü Sistemler (TS)

Duyurular: 

- Ocak 1 - Dördüncü ödev (PDF) 7 Ocakta yapılacak Son-'ye ilişkindir.

- Aralık 16 - Üçüncü ödev (PDF) 19 Aralıkta yapılacak Quiz-2'ye ilişkindir.

- Aralık 12 - Dönem Tasarım Projesi (PDF)

- Aralık 5 - 7- LCD (PDF)  ve 8-ADC (PDF)

- Kasım26 - 6- UART uygulaması (PDF)
- Kasım 8 - Ödev-2 (Ara sınava ilişkin ödev, arasınav öncesi toplanacaktır.) (PDF)  

- Kasım 7 - 5-Kesme Uygulaması D5 (PDF)

- Kasım 6 - Ödev-1 (Quiz-1'e ilişkin ödev) (PDF) 
...   Önrapor hazırlama (PDF)  ... Önrapor ödevi (PDF)

- Ekim 24 - 3-Komut Sayarak Zamanlama D3. (PDF) 
... 4-Zaman Sayacıyla Zamanlama D4. (PDF)  

- Ekim 18 2-Sayısal girişler (PDF)  ...  Yazılımla Seri Port (PDF)

- Ekim 11 1-LED uygulaması (PDF)

- Eyl 20  Önhazırlık D0, Genel Bilgiler (PDF)

-Eyl 20 BLGM 423 Sayfasına Hoş Geldiniz.


İçerik

Dersin amacı Harvard+RISC mimarili mikrodenetleçlerle kurulan ve kesme, zaman sayacı, LED, LCD, tuştakımı, örneksel/sayısal dönüştürücü, tur kodlayıcı, adım motoru, seri ve paralel haberleşme portları gibi arayüzleri kullanan tipik uygulamalara ilişkin sistem tasarımıdır. Dersteki tasarım uygulamaları PIC18F452 ve benzeri çeşitli gömülü mikrodenetleçler üzerinde gerçekleştirilerek yazılımı C dilinde geliştirilir. Dersin tasarım/teori oranı yaklaşık 60/40 civarıdır.

(Önkoşul: BLGM224).

Ders Kitabı

Deveci, Fırat, HiTech C ile PIC programlama, FxDev.org, 2007

Ibrahim, Dogan, Advanced PIC microcontroller projects in C: from USB to RTOS with the PIC18F series, Newnes, Elsevier, 2008

Bodur, Mehmet, Ders Notları - 2013 ve 2016.

Dersin Eğitsel Kazanımları:

Geçen öğrenci aşağıdakileri yapabilmelidir:

(1)Çevirici komutlarını zamanlama hesaplarında basit C programların CC8E derleyici listesindeki kodlarını kullanabilir.

(2)Zaman sayacı biriminin yapısını C dilinde programlarla çeşitli zamanlama işleri için yapılandırıp kullanacak derecede bilir.

(3)Buton, anahtar, LED, LCD modülü gibi elemanları C dilinde kullanacak programlar yazabilir.

(4) Kesme servisinde gecikme sorununa karşı önlem almayı bilir ve C programda kesme servisini yapılandırıp kullanabilir.

(5) Örneksel/sayısal dönüştürücü (ADC) biriminin yapısını bilir ve C dili programlarda ADC birimini yapılandırıp kullanabilir.

(6) UART seri iletişim biriminin yapısını bilir, ve C dili program ile yapılandırıp kullanabilir.

(7) Anahtar, LED, zamansayacı, LCD modül, Örneksel-Sayısal dönüştürücü ve UART gibi birimleri kullanan basit gömülü sistemlerin teknik gereksinim analizini ve tasarımını yapabilirler.

(8) Bir gömülü sistem tasarımında karşılaşılabilecek ahlaksal, toplumsal ve çevresel sorumlulukları analiz ederek yorumlayabilirler.

(9) Dökümantasyonuyla birlikte bir gömülü sistem projesini teknik gereksinimlerinden başlayarak donanım prototip aşamasına kadar tamamlamak.

Laboratuvar İzlencesi:

(haftada 2 saat)

Hafta 4 D1

Hafta 5 D2

Hafta 6 D3

Hafta 7 D4

Hafta 8 D5

Hafta 11 D6

Hafta 12-14 D7 ve proje

Policies

Değerlendirme

 

Son Sınav: 25%;
Ara Sınav : 20%;
Quiz ve Ödev 20%;
Proje 20%;
Lab 10%;
Katılım 5%;

Katılım Notu Hesaplanması

Atılan imza sayısının toplanan imza sayısına yüzdesi %50 nin altında kalırsa 0, %50 ile %75 arasında ise her 5% için 1 puan, %75 ten yukarısı için 5 puan katılım notu verilir.

Lab Katılımı

Lablar için bütünleme hakkı yoktur. Gelemediğiniz lab için asistanınız ile anlaşıp bir sonraki hafta labı tamamladığınızda lab puanının en çok %80'ini alabilirsiniz.

Bütünleme Sınavı

Dönem sonunda arasınav ve sonsınav için, sadece birinden bütünleme sınavı verilir. Bu bütünlemeye girebilmek için girilmeyen sınavdan en fazla üç gün içinde geçerli rapor veya belge getirilmesi zorunludur.

Quizler için bütünleme verilmez.