BLGM423 - Gömülü Sistemler (TS)

Duyurular: 

Mayıs 28 Ödev-4 (PDFSonsınav a  (14-Haziran, 8:30) hazırlık. 

Mayıs 28 Proje konusu (PDF)

- Mayıs 16 Ödev-3 (PDF) Quiz-2 ye (21-Mayıs) hazırlık. 

Mayıs 09 Uygulama D10 Prototip (PDF)

Mayıs 09 Uygulama D9 ADC (PDF)

- Nisan 29 Uygulama D8 LCD Modül (PDF)

- Nisan 29 Uygulama D7 Tasarım (PDF)

- Nisan 29 Uygulama D6 Seri port (PDF),

Nisan 08 Kişisel proje (PDF) Akıllı Ultrasonik Duyaç. 

Nisan 08 Ödev-2 (PDF) Arasınava ilişkin ödev, arasınav başında toplanacaktır.

Nisan 08 Arasınav tarihi 12 Nisan 2019 Cuma 10.30 dadır. 

Mart 26 Quiz-1 tarihi 2 Nisan 2019 Salı (2.Ders) tir. 

Mart 26 Ödev-1 (PDF), quizden önce toplanacaktır. Geç kalan ödev %50 indirimli notlandırılır.

- Mart 26 Uygulama D5, Kesme (PDF)

-Mart 19 Uygulama D4, Zaman Sayaci (PDF)

-Mart 14 Uygulama D3, Komutlarla Zamanlama (PDF)

-Mart 7 Uygulama D2, Anahtar ve Buton kullanımı (PDF)

-Mart 4 Uygulama D1, LED gösterge (PDF)

Mart 3  Önhazırlık D0, Genel Bilgiler (PDF)

-Mart 3 BLGM 423 Sayfasına Hoş Geldiniz.


İçerik

Dersin amacı Harvard+RISC mimarili mikrodenetleçlerle kurulan ve kesme, zaman sayacı, LED, LCD, tuştakımı, örneksel/sayısal dönüştürücü, tur kodlayıcı, adım motoru, seri ve paralel haberleşme portları gibi arayüzleri kullanan tipik uygulamalara ilişkin sistem tasarımıdır. Dersteki tasarım uygulamaları PIC18F452 ve benzeri çeşitli gömülü mikrodenetleçler üzerinde gerçekleştirilerek yazılımı C dilinde geliştirilir. Dersin tasarım/teori oranı yaklaşık 60/40 civarıdır.

(Önkoşul: BLGM224).

Ders Kitabı

Deveci, Fırat, HiTech C ile PIC programlama, FxDev.org, 2007

Ibrahim, Dogan, Advanced PIC microcontroller projects in C: from USB to RTOS with the PIC18F series, Newnes, Elsevier, 2008

Bodur, Mehmet, Ders Notları - 2013 ve 2016.

Dersin Eğitsel Kazanımları:

Geçen öğrenci aşağıdakileri yapabilmelidir:

(1)Çevirici komutlarını zamanlama hesaplarında basit C programların CC8E derleyici listesindeki kodlarını kullanabilir.

(2)Zaman sayacı biriminin yapısını C dilinde programlarla çeşitli zamanlama işleri için yapılandırıp kullanacak derecede bilir.

(3)Buton, anahtar, LED, LCD modülü gibi elemanları C dilinde kullanacak programlar yazabilir.

(4) Kesme servisinde gecikme sorununa karşı önlem almayı bilir ve C programda kesme servisini yapılandırıp kullanabilir.

(5) Örneksel/sayısal dönüştürücü (ADC) biriminin yapısını bilir ve C dili programlarda ADC birimini yapılandırıp kullanabilir.

(6) UART seri iletişim biriminin yapısını bilir, ve C dili program ile yapılandırıp kullanabilir.

(7) Anahtar, LED, zamansayacı, LCD modül, Örneksel-Sayısal dönüştürücü ve UART gibi birimleri kullanan basit gömülü sistemlerin teknik gereksinim analizini ve tasarımını yapabilirler.

(8) Bir gömülü sistem tasarımında karşılaşılabilecek ahlaksal, toplumsal ve çevresel sorumlulukları analiz ederek yorumlayabilirler.

(9) Dökümantasyonuyla birlikte bir gömülü sistem projesini teknik gereksinimlerinden başlayarak donanım prototip aşamasına kadar tamamlamak.

Laboratuvar İzlencesi:

(haftada 2 saat)

Hafta 4 D1

Hafta 5 D2

Hafta 6 D3

Hafta 7 D4

Hafta 8 D5

Hafta 11 D6

Hafta 12-14 D7 ve proje

Policies

Değerlendirme

 

Son Sınav: 25%;
Ara Sınav : 20%;
Quiz ve Ödev 20%;
Proje 20%;
Lab 10%;
Katılım 5%;

Katılım Notu Hesaplanması

Atılan imza sayısının toplanan imza sayısına yüzdesi %50 nin altında kalırsa 0, %50 ile %75 arasında ise her 5% için 1 puan, %75 ten yukarısı için 5 puan katılım notu verilir.

Lab Katılımı

Lablar için bütünleme hakkı yoktur. Gelemediğiniz lab için asistanınız ile anlaşıp bir sonraki hafta labı tamamladığınızda lab puanının en çok %80'ini alabilirsiniz.

Bütünleme Sınavı

Dönem sonunda arasınav ve sonsınav için, sadece birinden bütünleme sınavı verilir. Bu bütünlemeye girebilmek için girilmeyen sınavdan en fazla üç gün içinde geçerli rapor veya belge getirilmesi zorunludur.

Quizler için bütünleme verilmez.