BLGM 323 - Mikroişlemciler

Duyurular

22.12.2018 Dönemsonu sinavı 9-1-2019 Çarş. 12.30 dadır, ilgili 10 puanlık ödev 4  (PDF)  sınav günü toplanacak, 

22.12.2018 Çeyrekdönem sınavı 26-12-2018, ilgili ödev 3 (PDF)  sınav öncesi toplanacak, 

11.10.2018 Ödev 4-A (PDF) 17-10-2018 Çarşamba gününe, 

- 11.10.2018 Çevirici yazılımı (B1)

- 9.10.2018 LAB 1,2,3 dosyası (PDF), Lablar bu hafta başlıyor. cmpe127 ile açın.

- 4.10.2018 Ödev 3-A (PDF) Çözümleri 11.10.2018 (Perş) dersine getirin.

27.09.2018 Ödev 2-A (PDF) Çözümleri 11.10.2018 (Perş) dersine getirin.

- 27.09.2018 Ödev 1-A (PDF) Çözümleri 4.10.2018 (Perş) dersine getirin.

Ders İçeriği (PDF)

2018-2019   Güz Dönemi, Kredisi 4 ,  Ön Koşul:  BLGM 224 Sayısal Tasarım

Bölüm:   Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe Programı)

Öğretim Üyesi:  Assoc. Prof. Dr. Mehmet Bodur E-mail: mehmet.bodur@emu.edu.tr  Ofis: CMPE 107  Tel: 0392 630 2841                   

Buluşma zaman ve yerleri  Salı 14:30-16:20, Yer: CMPE033   Perş 12:30-14:20, Yer CMPE033  Cuma 10:30-12:20, Yer LLAB

Katalog Tanımı 

Mikroişlemcilere Giriş: CPU-RAM-ROM. 80x86 mikroişlemci: yazmaçları, program ve veri bölütleri, mantıksal ve fiziksel adresler, yığın kullanımı, bayrak yazmacı, adresleme modları. Assembler Dili Programlama: Direktifler, .exe dosyasına derleme. Veri Aktarma, Aritmetik Mantık ve Kontrol komutları, işaretli ve işaretsiz, bcd, paketlenmiş bcd ve ascii sayı sistemlerinde dönüşturme, döndürme ve kaydırma komutları. Bios ve DOS servisleri. Makro tanımları. 8088 PC / XT genişletme yuvası, 80286 ve ISA veri yolu, Bellek arabirimi: EPROM, SRAM ve DRAM yongaları, adres çözme devreleri, ISA veri yolu I/O ve bellek adres çözücüleri, basit I/O portları, Programlanabilir Çevre Arayüzü 8255 ile LED, 7-segment ve LCD ekran, anahtar, adım motor arabirimi. D/A ve  A / D dönüştürücüler. Seri Veri İletişimi ve 8251 USART.

Dersin Web Sayfası  https://staff.emu.edu.tr/mehmetbodur/en/teaching/cmpe323

Ders Kitabı   Mehmet Bodur, Mikroişlemcilere Giriş: Assembler ile Yazılım ve Arayüz. EMO Yayınları, 2016

Ders konuları ve Çizelgesi

H1 Ön Bilgilenme: Sayı sistemleri, Toplama, İşaretli Toplamanın Taşması, Sayılar ve Yazıların Kodlanması, Makina ve Çevirici Dilleri, Komut seti, Bayrak Yazmacı
H2 Adres ve Yazmaç Mimarisi, 8086 Adres Bölütleme, Çevirici satır yapısı, Adresleme modları,  Çevirici Dili Bileşenleri, Sabitler, Ifadeler, Açıklamalar, Anahtar sözcükler, Talimatları, Veri Tipleri,
H3 Komutlar ve Çevirici Kodları, Veri Aktarım Komutları, Indeks ve Taban Adresli İşlenenler, LOOP komutu, Adresleme tipleri, İşaretli ve İşaretsiz Koşullu Sıçramalar, Döngü Komutları ve DEC+JNZ den farkı,
H4 Yordam Çağrı Komutları, Çok kullanılan komutlar, I/O Port Komutları
H5 Bellek ve Giriş/Çıkış Arayüzü, ISIS 8086 Modeli, Adres ve Veri yolları, Sekiz ve 16 Bitlik Adres Çözümleme, Çıkış ve Giriş Portu Devresi,
H6 Bellek yapısı ve düzeni, Reset, Kesme Yapısı , BIOS, DOS, ve Servis Kesmeleri, DOS Servisleriyle Aritmetik ve Metin İşleme, Aritmetik Mantık Komutları, Çarpma ve Bölme, Makro ve moduler programlama 
H7 8086-8088 işlemcisi, IBM-PC bellek ve port denetim sinyalleri, 8088 denetim ve  8088 Bellek zamanlaması 
H8  8088 basit giriş/çıkış portları, IBM-PC veriyolu denetim sinyalleri, 8 ve 16-bit ISA veriyolu
H9 Bellek alt sistemi, Bellek çeşitleri, Bellek erişim ve denetim sinyalleri, Bellek Genişletme ve Adres Çözücü
H10 8255 programlanabilir çevre arayüzü, 8255’in yapılandırma yazmacı, Gösterge Kodu ve Kullanılışı, Adım Motoru Arayüzü
H11 Sayısaldan-Örneksele Dönüştürücüler, Basamak gerilimi, ADC tipleri ve uygulamaları
H12 Seri Iletişim Arayüzü UART 8251, Veri İletişim Hızı, Reset Dizisi, MODE ve KOMUT ayarları
H13 8051 sanal kartı üzerinde dönem projeleri.

Lab Planı: (haftada 2 saat)

Hafta 4  EMU86 ya giriş, Emu86 Assembler ile EDIT ve DEBUG araçları
Hafta 5  Veri Tipleri ve ALU komutlarının bayraklara etkisi.
Hafta 6  Basit Sanal 8086 Geliştirme Devresi ve Adres, Veri, Denetim sinyallerinin incelenmesi
 7.12.2018  Hafta 7 BIOS ve DOS Servis Kesmeleri, Makrolar, Altyordamlar, İmzalanmış Sayılar, Arama Tabloları.
14.12.2018 Hafta 10  8051 Mikrodenetleyici I/O ve Harici Bellek Arabirimi, ISIS üzerinde Simülasyon.
21.12.2018 Hafta 11 8051 Bellek Kod Çözücüleri ve Bellek Arayüzü, ISIS Üzerine Simülasyon.
28.12.2018 Hafta 12 8086 ve 8051 Bellek üzerinden I/O ve 8255A Arabirim, ISIS üzerinde Simülasyon.

Ders Öğrenim Çıktıları 

Dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla, öğrencilerin aşağıdaki yeterliliklere sahip olması beklenir:
(1) 8086 mikroişlemci yazmaçlarını, program ve veri bölümlerini, mantıksal ve fiziksel adresleri, yığıt, bayrak kaydı, adresleme modlarını bilir.
(2) Assembler programlarında aritmetik-mantık, veri aktarımı ve kontrol komutlarını kullanır.
(3) Assembler programlarında BIOS ve DOS programlamalarını kullanır
(4) Basit bellek alt sistemlerini ve arayüzlerini çözümler ve tasarlar, I/O alt sistemlerinde Bellek ve I/O adres dekoderleri çözümler.
(5) Basit dijital I/O portlarını analiz eder ve tasarlar
(6) Programlanabilir Çevre Arayüzü 8255'i kullanarak 7 segmentli ekran, anahtar, düğme, tuş takımı, kademeli motor arabirimi ve D/A ve A/D dönüştürücü devrelerini tasarlar ve kod yazar.
(7) USART cihazı kullanarak seri veriyi başlatmak, almak ve iletmek için programlar yazabilir.

Değerlendirme

Lab  10%;
Quizler  15%; 
Ödev ve Projeler 20%;   
Arasınav 25%;
Sonsınav 30%

Hazırlayan Dr. Mehmet Bodur