BLGM_CMPE_CMSE100 Introduction to Profession

Course Coordinator: Dr. Mehmet Bodur (Office CMPE107)
Course Assistant:  abcd  (Office CMPEnnn, Phone nnnn)

Scheduled Seminars:

Seminars will be announced at here.

Course Description and Policies: 

Course Credit: 0   Prerequisite: None
Course Short Name: Introduction to Profession
Category: Area Course 
Education Language: English
Key Words: Developments and Worklife in Computer and Software Engineering Fields

Course Description: A series of seminars are held in current topics and areas of specialization in Computer Engineering. Speakers are invited from different departments of EMU including Computer Engineering Department or other International Universities, Industry and Consulting firms, to deliver seminars in all aspects of engineering that are not normally covered in the lecture courses.

Course Policies:  There will be eight regular seminars carried in CMPE-Amphi on Wednesday at 16:30, and some extra seminars carried on other days of the week. A student who attends total sixor more seminars will get passing grade (S) at the end of semester. Please note that, your medical reports and excuse letters from rectors office can not be considered as attendence. In case of such situations, you shall attend to the extra seminars to complete number of your attendance signatures to six. 

Ders Tanımı ve Kuralları

Kredi:  0    Önkoşul: Yok   Yankoşul:  Yok  
Dersin Kısa Adı: Mesleğe Giriş   
Kategorisi: Alan Ana Dersi    Eğitim Dili: Türkçe 
Anahtar Kelimeler: Bilgisayar Mühendisliği ve İş hayatı, son teknolojik gelişmeler.

Ders Tanımı:  Bilgisayar mühendisliğinin güncel ve özel alanlarına giren seminerler verilmektedir. Konuşmacılar, Bilgisayar     Mühendisliği   Bölümü de dahil olmak   üzere   DAÜ'nün   farklı  bölümlerinden, uluslararası  üniversitelerden, endüstriden gelmekte ve derslerde işlenmeyen  konulardan sunumlar yapmaktadırlar.

Ders Kuralları:   CMPE Anfisinde derse ayrılan saatlerde (Çarş.16.30) toplam sekiz düzenli seminer yapılması planlanmaktadır. Yanısıra diğer gün ve saatlerde yapılan konusu uygun bazı seminerler derse dahil edilecektir. Dönem boyunca en az altı seminer katılan öğrenciler geçer not olan S ile değerlendirilir. Altı semineri tamamlayamayan öğrenciler, giremedikleri seminerler için tıbbi rapor ile hastalıklarını belgeleseler, ya da rektörlükten görev yazısı getirseler bile kalır not olan U alacaklardır.