BLGM410 Ders İçeriği

Ders Anlatımı :

Bu derste programlama dillerinin prensipleri, tarihçe, değişik türden programlama dili örnekleri, programlama dillerinin sentaks ve anlamı, programlama dillerinin gerçeklenmesi (implementasyonu) konuları işlenecektir.

Katalog Bilgisi:

Programlama dillerinin biçimsel belirtimi: sözdizim, çözümleme, ve anlam bilimi; programlama dilleri kavramlarının gelişimi; adlar ve erim; veri gösterimi; deyim, tümce ve altyordamlarda değerleme ardıştırması; nesne-yönelimli kavramların uygulanması: soyutlama, kalıtım, çokbiçimlilik, eşzamanlılık ve olağan-dışılık işlenmesi; zaman ayrılabildiği kadarı ile işlevsel, mantık, senaryo, yüksek verimli vs. dillerden örnekleme. Derslere koşut haftalık ödev ve laboratuar işliği yapılır.

Referans:

  1. SEBESTA, Robert W.: Concepts of Programming Languages, 8th Edition, Pearson Intl (Addison-Wesley), 2008. ISBN: 0-321-50968-4.

 

Ders içeriği

Programlama Dillerine Giriş

Tarihçe

Sentaks ve semantik
Metin ve sentaks analizi

İsimler, bağlamalar, tip kontrolü, görünürlük alanları (scopes)

Veri Tipleri

İfadeler (expressions)

Kontrol Yapıları

Ara sınavlar

Fonksiyonel Programlama

Fonksiyonel Programlama  

Alt programlar
Alt programların gerçeklenmesi
Soyut veri tipleri
Nesne yönelimli programlama desteği
Final Sınavları

 

Notlandırma:

  • 42% Ara sınav  

  • 42% Final sınavı

  • 12% Ödevler (4 Adet)

  • 4% Derse Katılım

Kaçırılan ödevler için telafi yoktur!

Araçlar:

Girilmeyen/kaçırılan sınavlar hakkındaki bölüm politikası:

 Sınava girmeyen öğrenci, telafi sınavına girme hakkını elde etmek için ders koordinatörüne, sınavı takip eden 3 gün içerisinde geçerli mazeretini kanıtlayan bir rapor sunmak zorundadır.
 

NG notu

Geçerli mazereti olmadan iki sınav kaçıranlara NG notu verilir.   NG notu alanlar bütünlemeye giremezler ve mezuniyetleri 1 yıl uzayabilir.