Lecture Notes

Giriş  (son güncelleme 8.10.2023)

Moduler Aritmetik     (son güncelleme 9.10.2023)  

RSA  (son guncelleme 15.10.2023)      RSA Örnek Sorular

Dijital İmzalar_Sertifikalar_Tek Seferlik Şifre (son güncelleme 07.11.2023)

DES (son güncelleme 22.10.2023)      DES Örnek Sorular

SHA-512 (son güncelleme 28.10.2023)

Klasik Şifreleme Yöntemleri (son güncelleme 02.11.2023)

Fiziksel Güvenlik (son güncelleme 02.11.2023)

MT Çalışma Soruları (son güncelleme 02.11.2023)

Örnek MT Sınav Soruları

Ag Güvenliği 1 (son güncelleme 03.12.2023)

Ağ Güvenliği 2 (son güncelleme 03.12.2023)

Alanlar_Polinom Aritmetiği    Örnek Sorular

AES

Malware

Final Çalışma Soruları