Home

BLGM108 Algoritmalar ve Programlama

(2018/2019 Bahar Dönemi)

Dersin websitesi ilk olarak 20.02.2019 tarihinde güncellenmiştir.

Ders içeriği, ders notları ve laboratuvar dökümanlarına websitesinden erişilebilir.

Final sınavı kağıtlarınızı 20.6.2019 Perşembe 15:15 - 16:15 saatleri arasında görebilirsiniz. Notlar Portal'da açıklanmıştır.

Son güncelleme: 19.06.2019   14:40