Home

BLGM 424   İmge İşlemeye Giriş
2019/2020 Güz Dönemi

Dersin websitesi ilk olarak 25.09.2019 tarihinde güncellenmiştir.

Ders içeriği, ders notları ve laboratuvar dökümanları websitesinden erişilebilir.
Proje ile ilgili konulara Homeworks sitesinden ulaşılabilir.

Son güncelleme: 24.10.2019