Home

BLGM 424   İmge İşlemeye Giriş
2021/2022 Güz Dönemi

Dersin websitesi ilk olarak 02.10.2021 tarihinde güncellenmiştir.

Ders içeriği, ders notları ve laboratuvar dökümanlarına Moodle sisteminden (lms.emu.edu.tr) erişilebilir.


Son güncelleme: 02.10.2021