Home

BLGM 424   İmge İşlemeye Giriş
2023/2024 Bahar DönemiDers içeriği, ders notları ve laboratuvar dökümanlarına Moodle sisteminden (lms.emu.edu.tr) erişilebilir. Duyurular Teams üzerinden yapılacaktır.


Son güncelleme: 05.03.2024