Announcements

-->BLGM108 Dersinin quizi 21 Mayıs 2018 saat 14:30'da yapılacaktır!!

--> 11 mayıs Cuma günü lab yapılmayacak.

-->Telafi labı 18 Mayıs 2018'de lab saatinde yapılacaktır. Telafi labı sadece  kaçırılmış olan sadece 1 lab için geçerli olacaktır.

-->Lab quizi 25 Mayıs 2018 tarihinde lab saatinde yapılacaktır.