BOTE410 Okul Deneyimi (Öğretmenlik uygulaması 1)

DERSİN TANIMI

Bu ders öğrencilere alana özgü öğretim yöntem ve teknikleriyle ilgili gözlemler yapma; alana özgü özel öğretim yöntem ve tekniklerinin kullanıldığı bireysel ve grupla mikro-öğretim uygulamaları yapma; alana özgü etkinlik ve materyal geliştirme; öğretim ortamlarını hazırlama, sınıfı yönetme, ölçme, değerlendirme ve yansıtma yapma gibi konuları gözlemleme, inceleme ve pratik yapma imkânı sunmayı amaçlamaktadır.

DERSIN AMACI VE ÖĞRENME ÇIKTILARI

Bu ders genel amaca dayalı olarak öğretmen adaylarına sınıf içerisinde tecrübeli bir öğretmenin ders işleyişini inceleme fırsatı sunacaktır. Öğretim sonunda öğrencilerin:

  • Bir okulun genel yapısını
  • Okul müdürünün görevlerini
  • Bir öğretmenin okuldaki sıradan bir gününü
  • Bir öğrencinin okuldaki sıradan bir gününü
  • Öğretim yöntem ve tekniklerinin kullanımını
  • Alana özgü etkinlik ve materyal geliştirmeyi
  • Öğretim ortamını hazırlamayı
  • Sınıf yönetimini
  • Yansıtma yönteminin kullanılmasını
  • Ölçme ve değerlendirmenin yapılmasını

betimleme/tartışma/sorgulama/analiz etme gibi kazanımları edinmeleri hedeflenmektedir